Přes REST API lze realizovat objednávku a to takto:

 • faktura vydaná (faktura-vydana)
 • faktura přijatá (faktura-prijata)
 • skladový pohyb (skladovy-pohyb)
 • prodejka (prodejka)

Lze určit typ dokladu (typDokl) sklad (sklad). Pokud nejsou uvedeny, použije se výchozí typ dokladu z objednávky. Datum se použije vždy aktuální dle aktuálního účetního období, prozatím nelze datum vystavení jinak určit.

Můžete také určit zda se mají při nedostatku zboží generovat požadavky na výdej (<generovatPozadavky>true</generovatPozadavky>)

Objednávku lze realizovat na několikrát (např. dle dostupnosti zboží). Informace o stavu realizace je možné získat z položek objednávky.

Realizace objednávky byla navrhovaná především pro čtečky čárového kódu. Proto je jedno zda je zadáno výrobní číslo nebo zboží (pouze EAN). EAN se uvádí buď přímo a nebo s prefixem ean:. Doporučujeme používat tento prefix při zadání EANu.

Vytvářenému dokladu je možné přiřadit externí identifikátor, pomocí kterého je možné ho ještě v průběhu stejného importu modifikovat. V případě realizace do faktury vydané / přijaté je možné uvést již existující doklad, ke kterému budou přidány nově realizované položky. Pro ostatní typy realizací dochází vždy k vytvoření nového dokladu a uvedení existujícího dokladu způsobí chybu importu.

Příklady XML

Základní jednoduchá realizace dle identifikace zboží:

<objednavka-prijata>  <id>code:OBP0004/2012</id>  <realizaceObj type="faktura-vydana">   <polozkyObchDokladu>    <polozka>     <cenikNeboVyrobniCislo>123skl</cenikNeboVyrobniCislo>     <mj>1</mj>    </polozka>   </polozkyObchDokladu>  </realizaceObj> </objednavka-prijata>

Realizace dle identifikace řádku v objednávce (stačí pouze jeden identifikátor):

<objednavka-prijata>  <id>code:OBP0004/2012</id>  <realizaceObj type="faktura-vydana">   <polozkyObchDokladu>    <polozka>     <cisRad>1</cisRad> <!-- číslo řádky v objednávce -->     <id>extId...</id> <!-- další možnost identifikace, lze použít libovolný identifikátor -->     <mj>1</mj>    </polozka>   </polozkyObchDokladu>  </realizaceObj> </objednavka-prijata>

Kompletní struktura XML:

<objednavka-prijata>  <id>code:OBP0004/2012</id>  <realizaceObj type="faktura-vydana"> <!-- faktura-vydana/prodejka/faktura-prijata/skladovy-pohyb-->   <id>ext:...</id> <!-- lze použít libovolný identifikátor-->   <typDokl>...</typDokl>   <sklad>...</sklad>   <generovatPozadavky>true</generovatPozadavky> <!-- nepovinné -->   <odpocetZaloh>true</odpocetZaloh> <!-- u vydané faktury říká zda se mají odpočítat navázané zálohy -->   <cisDosle>...</cisDosle> <!-- u přijaté faktury povinné -->   <datSplat>2013-01-01</datSplat> <!-- u přijaté faktury povinné -->   <polozkyObchDokladu>    <polozka>     <!-- nasleduji tri zpusoby identifikace polozky -->     <!-- <id>extId...</id> -->     <!-- <cisRad>1</cisRad> -->     <cenikNeboVyrobniCislo>123skl</cenikNeboVyrobniCislo> <!-- EAN ceníku nebo výrobní číslo -->     <mj>1</mj> <!-- pokud se najde podle EAN nebo výrobního čísla z předcházející řádky, je to vždy 1; nemusí se uvádět, pokud je uveden seznam výrobních čísel -->     <vyrobniCisla> <!-- použito pokud se nenajde podle výrobního čisla - tj. u přijatých faktur je nutné zadat výrobní čísla vždy pokud jsou vyžadovány -->      <vyrobniCislo>123</vyrobniCislo>      <vyrobniCislo>456</vyrobniCislo>     </vyrobniCisla>    </polozka>   </polozkyObchDokladu>  </realizaceObj> </objednavka-prijata>

Ukázka použití JSON:

{  "flexibee":{   "objednavka-prijata":{    "id":"code:OBP0004/2012",    "realizaceObj@type":"faktura-vydana",    "realizaceObj":{     "typDokl":"code:FAKTURA",     "polozkyObchDokladu":[      {       "cisRad":1,       "mj":"1",       "vyrobniCisla": [ 123, 456 ]      }     ]    }   }  } }

Tvorba zálohy

Dále lze z objednávky přijaté vytvořit zálohovou fakturu.

<objednavka-prijata>  <id>code:OBP0004/2012</id>  <tvorbaZalohy>   <id>ext:...</id> <!-- lze použít libovolný identifikátor -->   <typDokl>...</typDokl> <castka>...</castka> <!-- částka vytvářené zálohy -->   <procent>...</procent> <!-- alternativní zadání částky zálohy zadáním procent z celkové částky objednávky -->  </tvorbaZalohy> </objednavka-prijata>
Našli jste odpověď?