Přes REST-API je možné provázat dobropis s fakturou.

<winstrom version="1.0">    
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" --> <id>code:DOBROPIS1</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<vytvor-vazbu-dobropis> <dobropisovanyDokl>code:FAKTURA1</dobropisovanyDokl>
<!-- identifikátor dobropisovaného dokladu-->
</vytvor-vazbu-dobropis>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Lze uvést ID dobropisované faktury (tag <dobropisovanyDokl>) podle obvyklých pravidel. Pokud tato faktura není nalezena, import skončí s chybou.

Jeden dobropis je možné navázat jen na jednu fakturu. Na jednu fakturu ale může být navázáno více dobropisů. V případě, že je již dobropis navázán na nějakou fakturu a mělo by dojít k navázání na nějakou jinou, import skončí s chybou.

Upozornění: vytvoření vazby provede pouze evidenční vazbu mezi hlavičkami dokladů - správnost částek není kontrolována ani doplněna (vč. navázaných dokladů, např. příjmů z dobropisu):

  1. správnost částek musí zajistit uživatel API vytvářející doklad dobropisu
  2. rozšíření o plnohodnotné vytvoření dopropisu je v plánu vývojového oddělení

Přes REST-API je také možné vazbu dobropisu zrušit.

<winstrom version="1.0">    
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" --> <id>code:DOBROPIS1</id>
<zrus-vazbu-dobropis>
</zrus-vazbu-dobropis>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Našli jste odpověď?