Obchodní partneři – Typy událostí/aktivit

Na tomto formuláři vytváříte typy událostí a aktivit, které pak vybíráte v menu

Obchodní partneři – Události, aktivity na záložce Hlavní v poli Typ aktivity. Jedná se např. o schůzky, informace o obchodech, připomínky.

Zkratka

Zkratka typu události o délce až 20 znaků; dle ní by mělo jít jednoznačně identifikovat danou událost.

Název

Celý název typu události.

Záložka „Základní informace“

Druh události

V rolovacím seznamu zvolte jednu z těchto možností: Poznámka, Událost, Úkol, Úkol workflow.

Zodpovědný pracovník

Vyberte osobu, která je zodpovědná za daný typ události; nabízejí se osoby evidované v menu Nástroje – Osoby a uživatelé.

Záložka „Texty“

Popis

Bližší charakteristika.

Poznámka

Další poznámka.

Záložka „Výběrové klíče“

Štítky

Ke konkrétní události můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka Připojit se zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem OK; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka „Správa“

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Našli jste odpověď?