Účetnictví – Dokladové řady

Dokladové řady specifikují interní čísla dokladů, je nutné je nastavit, než začnete vystavovat jakýkoliv doklad. Jsou spojeny s typem dokladu. Obsahují tyto formuláře:

Dokladové řady – interní doklady

Účetnictví – Dokladové řady – Dokladové řady – interní doklady

Hodnoty v nich zaevidované se pak nabízejí v menu Účetnictví – Interní doklady na záložce Hlavní v poli Interní číslo.

Dokladové řady – pohledávky

Účetnictví – Dokladové řady – Dokladové řady – pohledávky

Hodnoty v nich zaevidované se pak nabízejí v menu Účetnictví – Ostatní pohledávky na záložce Hlavní v poli Interní číslo.

Dokladové řady – závazky

Účetnictví – Dokladové řady – Dokladové řady – závazky

Hodnoty v nich zaevidované se pak nabízejí v menu Účetnictví – Ostatní závazky na záložce Hlavní v poli Interní číslo.

Našli jste odpověď?