Skupiny osob slouží pro usnadnění práce při vyplňování typů dokladů a zaúčtování jednotlivých skupin zaměstnanců. Také je to jediná cesta pro účtování např. zdravotního pojištění na jiné analytické účty, než které jsou přednastaveny ve Flexi.

Formulář Skupiny osob nalezneme v menu Zaměstnanci - Skupiny osob. Přes tlačítko Nový poté můžeme vytvořit novou skupinu.

Na skupině osob můžete vyplnit všechny údaje, které mají zaměstnanci v této skupině společné. Tento příklad se týká odlišného analytického účtování zdravotního pojištění podle toho, pod jakou zdravotní pojišťovnu zaměstnanec spadá. Proto v záložce Zdravotní pojištění vybereme předpis zaúčtování, který jsme si vytvořili přes menu Účetnictví - Předpisy zaúčtování - Ostatní závazky anebo můžeme vytvořit nový přímo z menu Skupiny osob přes tlačítko "lupy", čímž se dostaneme do totožného formuláře a přes tlačítko Nový (nebo kopií stávajícího předpisu) můžeme vytvořit předpis zaúčtování s analytickými účty:

Analytické účty je také třeba vytvořit v účtovém rozvrhu nebo přes tlačítko "lupy", kde opět klikneme na tlačítko Nový nebo Kopírovat a vytvoříme si nový účet:

Účet vybereme přes tlačítko Uložit a zavřít a nakonec uložíme přes stejné tlačítko celou Skupinu osob.

Když máme skupiny osob vytvořeny, nezbývá než rozřadit do těchto připravených skupin jednotlivé zaměstnance. To můžeme udělat v menu Zaměstnanci - Personalistika, kde vždy rozklikneme konkrétního zaměstnance a v poli Skupina osob vybereme konkrétní skupinu:

Našli jste odpověď?