V tomto článku si ukážeme, jak vygenerovat přehled pro okresní správu sociálního zabezpečení. Také si ukážeme, proč se nám nepropisují do přehledu některé informace a jak to napravit.

1) jak vygenerovat přehled pro OSSZ

2) kam doplnit variabilní symbol

3) kam doplnit číslo bankovního účtu

4) kam doplnit informace o kontaktním pracovníkovi

Generace přehledu pro OSSZ

Přehled nalezneme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro OSSZ - Přehled o výši pojistného:

Dostaneme se do průvodce, kde vybereme, za jaké období chceme přehled vygenerovat a zvolíme, zda chceme vytvořit soubor ve formátu PDF nebo XML, který poté můžeme rovnou odeslat přes datovou schránku nebo nahrát na portál ČSSZ.

Může se stát, že se do přehledu nepropíší všechny položky. Nejčastěji je to variabilní symbol, číslo účtu nebo kontaktní pracovník. Nyní si ukážeme, kam ve Flexi tyto informace doplnit.

Variabilní symbol

Variabilní symbol je nutné doplnit v menu Obchodní partneři - Adresy firem na konkrétní OSSZ:

Poté je ještě potřeba doplnit bankovní údaje do nastavení firmy na záložku Moduly - Zaměstnanci - Pojištění v poli Adresa a bankovní spojení:

Bankovní spojení

Bankovní spojení doplníme obdobně, jako tomu bylo u variabilního symbolu. Opět doplníme informaci o bankovním účtu do adresáře a vyplníme toto bankovní spojení v nastavení firmy.

Kontaktní pracovník

Údaje o kontaktním pracovníkovi se doplňují dle aktuálně přihlášeného uživatele. Jméno, příjmení, telefon a e-mail můžeme doplnit v menu Nástroje - Osoby a uživatelé, kde si rozklikneme přes tlačítko Změnit příslušného uživatele a doplníme údaje na hlavičku a na záložku Základní informace:

Našli jste odpověď?