Níže si představíme tři potřebné kroky instalace.

1. Ověření že operační systém rozpozná pokladnu

Propojte pokladnu a váš počítač. Použijte RS-232 na straně pokladny a USB port na straně počítače.

Ověřte zda systém Windows rozpozná pokladnu ve Správce zařízení, zajímá nás sekce Porty (COM a LPT):

(pouze ilustrační foto, pokladna není připojena)

Zapamatujte si označení portu, kde se nachází ELCOM pokladna. To znamená popisek v závorce u řádku Euro-50 Mini Communications Port.

Pokud se pokladna v seznamu nevyskytuje, instalujte Ovladač USB portu dle instrukcí na webu ELCOM, sekce Technická podpora.

2. Uložení identifikace portu na počítač

Flexi neumí automaticky rozpoznat na jakém portu je pokladna připojena. Tuto informaci je potřeba uložit do souboru na disku počítače.

Vytvořte soubor na cestě: C:\Program Files\Common Files\WinStrom\pos.xml

Poznámka:

· C označuje primární disk, kde máte nainstalovaný Windows

· Na 32-bitovém systému se používá složka Program Files (x86)

Do pos.xml uložte:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
<!-- Port na kterem je pokladna dostupna -->
<cashRegisterPort>COM7</cashRegisterPort>
<!-- Treninkovy rezim (nepovinne, vychozi je "false") -->
<cashRegisterTest>false</cashRegisterTest>
</settings>

V sekci cashRegisterPort nahraďte COM7 za označení portu nalezené v kroku 1.

3. Ověření komunikace ve Flexi

Správné nastavení napojení lze ověřit službou Test komunikace – fiskální kasa v modulu Prodejní kasa. Při úspěšné komunikace se zobrazí informace s identifikací pokladny.

Pro použití v prodejní kase je potřeba zaškrtnout příznak Použít registrační pokladnu na typu dokladu.

Časté dotazy

Lze měnit nastavení pokladny pomocí Flexi?

Ne. Pro jakékoli změny v nastavení pokladny postupujte dle instrukcí firmy ELCOM, a. s..

Je podporován Linux či macOS?

Ano v případě eKasa. Postup nastavení je obdobný tomu pro Windows.

Je možné používat pokladnu přes webové rozhraní?

Ne. Pouze v desktopové aplikace.

Návratové kódy operací

Pokud při komunikaci s kasou dojde k chybě či upozornění, bude obsahovat některý z návratových kódů. Níže naleznete vysvětlivky k jednotlivým kódům.

Návratové kódy operací se dělí podle závažnost na upozornění a chyby:

  • Upozornění - příkaz byl vykonaný, ale došlo k události, na kterou by měl být uživatel upozorněný

  • Chyba - příkaz nebyl vykonaný

returnCode

Kód: (hex)

Závažnosť

Popis

0

0

OK

príkaz bol vykonaný bez chyby

393227

0x0006000B

Upozornenie

chybná hodnota parametra

1048845

0x0010010D

Upozornenie

CHDÚ je zaplnené na viac ako 80%

1048846

0x0010010E

Upozornenie

CHDÚ je zaplnené na viac ako 95% (potrebné zvážiť výmenu CHDÚ)

-2147352571

0x80020005

Chyba

chýba parameter

-2147221498

0x80040006

Chyba

nákup zaplnený, ukončite doklad

-2147221495

0x80040009

Chyba

položka sa v nákupe nenachádza

-2147221493

0x8004000B

Chyba

posledná platba nevyrovnala obchodnú transakciu, vykonajte poslednú platbu

-2147221490

0x8004000E

Chyba

prekročený limit hodnotovej prirážky/zľavy

-2147221489

0x8004000F

Chyba

prekročený limit percentuálnej prirážky/zľavy

-2147221488

0x80040010

Chyba

prirážku/zľavu nie je možné aplikovať na nulový alebo záporný medzisúčet

-2147221487

0x80040011

Chyba

prirážku/zľavu nie je možné znova aplikovať

-2147221486

0x80040012

Chyba

prirážku/zľavu nie je možné aplikovať na túto položku

-2147221485

0x80040013

Chyba

prekročený limit pre množstvo1

-2147221484

0x80040014

Chyba

prekročený limit pre množstvo2

-2147221483

0x80040015

Chyba

prekročený limit pre celkové množstvo (q1 * q2)

-2147221482

0x80040016

Chyba

neplatné množstvo

-2147221481

0x80040017

Chyba

prekročený limit pre jednotkovú cenu

-2147221480

0x80040018

Chyba

neplatná jednotková cena

-2147221479

0x80040019

Chyba

príkaz nemožno vykonať, nákup je platený

-2147221477

0x8004001B

Chyba

výber nepovolený

-2147221476

0x8004001C

Chyba

nedostatok platidla v zásuvke

-2147221474

0x8004001E

Chyba

nemožné predať neaktívne PLU

-2147221473

0x8004001F

Chyba

nie je možné zadať inú cenu

-2147221472

0x80040020

Chyba

položka neexistuje

-2147221471

0x80040021

Chyba

nulová cena položky

-2147221470

0x80040022

Chyba

žiaden predaj ( doklad nebol začatý alebo neobsahuje žiadne položky )

-2147221469

0x80040023

Chyba

príkaz nemožný v danom stave

-2147221467

0x80040025

Chyba

PLU nie je vratný obal

-2147221466

0x80040026

Chyba

linkované PLU nie je vratný obal

-2147221464

0x80040028

Chyba

nevhodný spôsob platby

-2147221463

0x80040029

Chyba

cudzia mena sa nedá použiť v danom stave

-2147221456

0x80040030

Chyba

položku nemožno zrušiť, pretože už má modifikovanú cenu cez modifikáciu medzisúčtu

-2147221446

0x8004003A

Chyba

popisnú položku nemožno zrušiť samostatne

-2147221445

0x8004003B

Chyba

popisnú položku nemožno predať samostatne

-2147221444

0x8004003C

Chyba

neplatná hodnota platidla

-2147221441

0x8004003F

Chyba

neplatná hodnota pre množstvo1

-2147221440

0x80040040

Chyba

neplatná hodnota pre množstvo2

-2147221439

0x80040041

Chyba

neplatná hodnota platby

-2147221438

0x80040042

Chyba

prekročenie limitu platby

-2147221437

0x80040043

Chyba

prekročenie limitu výdaja

-2147221436

0x80040044

Chyba

žiadna položka v nákupe

-2147221423

0x80040051

Chyba

pokladník nemá právo na vykonanie operácie

-2147221422

0x80040052

Chyba

nie je definovaná daňová hladina pre faktúru

-2147221421

0x80040053

Chyba

nesprávna daňová hladina pre PLU

-2147221416

0x80040058

Chyba

operácia je zakázaná, nutné vykonať aktualizáciu SW

-2147221406

0x80040062

Chyba

doklad bol zamietnutý serverom alebo stornovaný z dôvodu v vnútornej chyby

-2147221392

0x80040070

Chyba

poloha nebola zvolená

-2147221391

0x80040071

Chyba

prirážka nie je podporovaná

-2147155958

0x8005000A

Chyba

nie je možné vykonať dennú uzávierku, uzávierka už bola vykonaná

-2147155957

0x8005000B

Chyba

nie je možné vykonať mesačnú uzávierku, denná uzávierka ešte nebola vykonaná

-2147155956

0x8005000C

Chyba

nie je možné vykonať mesačnú uzávierku, uzávierka už bola vykonaná

-2147155952

0x80050010

Chyba

nepodporovaná príkaz

-2147155951

0x80050011

Chyba

chyba výpočtu kontrolného kódu žurnálu

-2147155950

0x80050016

Chyba

Nie je možné vykonať mesačnú Z-uzávierku zásuvky, nebola ešte vykonaná denná Z-Uzávierka zásuvky

-2147090425

0x80060007

Chyba

neexistujúci záznam

-2147090423

0x80060009

Chyba

nepodporovaná tabuľka

-2147090422

0x8006000A

Chyba

neznámy atribút záznamu

-2147090420

0x8006000C

Chyba

hodnotu nie je možné nastaviť (read-only atribút alebo nie sú splnené podmienky zmeny)

-2147090416

0x80060010

Chyba

hodnotu nie je možné nastaviť, požadovaná zmena je v rozpore s iným nastavením

-2147090415

0x80060011

Chyba

hodnotu nie je možné nastaviť, je potrebné vykonať dennú a mesačnú finančnú uzávierku

-2147090414

0x80060012

Chyba

hodnotu nie je možné nastaviť, je potrebné vykonať dennú finančnú uzávierku

-2147090413

0x80060013

Chyba

hodnotu nie je možné nastaviť, je potrebné vykonať mesačnú finančnú uzávierku

-2147090412

0x80060014

Chyba

príkaz nie je možné vykonať (nie sú splnené podmienky pre vykonanie)

-2147090408

0x80060018

Chyba

hodnotu nie je možné nastaviť kvôli duplicite čiarového kódu

-2147090407

0x80060019

Chyba

nepodporovaný alebo chybný formát údajov

-2147090406

0x8006001A

Chyba

žiadne grafické logo

-2147090405

0x8006001B

Chyba

hlavička nebola nastavená

-2147024891

0x80070005

Chyba

nesprávne alebo chýbajúce parametre komunikačného príkazu

-2147024889

0x80070007

Chyba

nepodporovaná príkaz

-2147024887

0x80070009

Chyba

príkaz nie je možné vykonať, pokladnica je zaneprázdnená

-2147024886

0x8007000A

Chyba

spojenie odmietnuté

-2147024885

0x8007000B

Chyba

vybitá batéria, príkaz nie je možné vykonať

-2147024884

0x8007000C

Chyba

je nutné vykonať aktualizáciu SW do času uvedeného na displeji pokladnice

-2146434815

0x80100101

Chyba

certifikát v CHDÚ nie je naprogramovaný

-2146434814

0x80100102

Chyba

certifikát v CHDÚ už nie je platný

-2146434812

0x80100104

Chyba

sériové číslo nie je naprogramované

-2146434811

0x80100105

Chyba

pokladnica nie je uvedená do prevádzky

-2146434809

0x80100107

Chyba

DIČ nie je naprogramované

-2146434808

0x80100108

Chyba

kód pokladnice nie je naprogramovaný

-2146434807

0x80100109

Chyba

názov spoločnosti nie je naprogramovaný

-2146434806

0x8010010A

Chyba

adresa spoločnosti nie je naprogramovaná

-2146434801

0x8010010F

Chyba

CHDÚ je plné (nutná výmena CHDÚ)

-2146434800

0x80100110

Chyba

funkcionalita CHDÚ je blokovaná

-2146434798

0x80100112

Chyba

zlyhalo nahratie eKasa certifikátu

-2130640695

0x810100C9

Chyba

zdvihnutá hlava

-2130640693

0x810100CB

Chyba

chýba papier dokladu

-2130640689

0x810100CF

Chyba

príkaz nemožný v danom stave

-2130640679

0x810100D9

Chyba

neaktívna daň

-2130640677

0x810100DB

Chyba

neplatný dátum alebo čas

Našli jste odpověď?