Zádržné neboli pozastávka představuje předem sjednanou část z fakturované částky. Většinou se používá ve smlouvách o dílo, které jsou dlouhodobějšího charakteru, např. ve stavebnictví. Odběratel se v podstatě zavazuje k úhradě zbytku faktury až ve chvíli, kdy jsou splněny všechny podmínky.

Flexi nemá pro zádržné žádnou speciální funkci, můžete fakturu buď rozúčtovat položkově s tím, že nebudete řešit splatnost a uvedete si tam splatnost budoucí, nebo si přeúčtujete pozastávku do ostatní závazků nebo pohledávek, jak si zde ukážeme. Uvedeme si příklad z pohledu odběratele i dodavatele.

Pozastávka z hlediska dodavatele

Pozastávka z hlediska odběratele

Pozastávka z hlediska dodavatele

Příklad: Jsme stavební firma a fakturujeme odběrateli za stavbu domu v celkové výši

11 000 000 Kč. Z této částky činí 10 % pozastávka, která je splatná až za 5 let. Neuvažujeme v tomto případě DPH ani jiné náklady.

Vystavíme tedy standardně vydanou fakturu na celkovou částku 11 000 000 Kč:

Fakturu spárujeme s bankovním dokladem na částku 9 900 000 Kč:

Na 10 %, tedy na zbývající částku 1 100 000 Kč, uděláme Ostatní závazek (nebo ostatní pohledávku s mínusem, pokud nechcete, aby se vám v závazcích motal pohledávkový účet).

Tento doklad vyrovnáme s původní fakturou přes Peníze - Vzájemné zápočty.

V této chvíli máme účet 311001 vyrovnán. Zbývá už jen založit ostatní pohledávku s prodlouženou splatností (je vhodné si účet 311 nějak analyticky odlišit):

Zbytek nám tedy nyní visí na účtu 311002 až do roku 2027, který vyrovnáme klasicky s bankou, až nám přijde doplatek od zákazníka.

Pozastávka z hlediska odběratele

Z druhé strany bude situace velice obdobná. Pro přehlednost budeme uvažovat stejný příklad jako v předchozím případě. Máme tedy od dodavatele fakturu na 11 100 000 s tím, že 9 900 000 je splatných hned a 1 100 000 je splatných až za 5 let.

Nejdříve si tedy založíme přijatou fakturu na 11 000 000 Kč, kde necháme splatnost na aktuální rok.

Fakturu spárujeme s platbou v bance na 9 900 000:

Na zbývající částku 1 100 000 Kč si vytvoříme ostatní pohledávku nebo ostatní závazek s mínusem:

Tento doklad vyrovnáme s fakturou přes Peníze - Vzájemné zápočty:

Nyní je účet 321001 vyrovnán a zbývá nám zaúčtovat dlouhodobý závazek se splatností až za 5 let:

V hlavní knize můžeme nyní vidět, že stav účtu 321001 je nulový a pozastávka nám visí na účtu 321002:

Našli jste odpověď?