Ošetřovné prošlo od roku 2022 aktualizací a na výplatu ošetřovného tak dosáhne více lidí. Dávky ošetřovného se vyplácí pouze zaměstnancům a to od 1. kalendářního dne v měsíci. Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné podle délky nepřítomnosti. V obou případech se dávka počítá stejně. Dlouhodobé ošetřovné může čerpat zaměstnanec pečující o osobu, která strávila alespoň 7 dní v hospitalizaci a potřebuje celodenní pomoc alespoň po dobu 30 dnů. Veškeré informace naleznete na stránkách Dlouhodobé ošetřovné - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Ošetřovné v ABRA Flexi

Ošetřovné je možné zadat v menu Zaměstnanci - Personalistika na záložce Nepřítomnost nebo v menu Aktualizace mezd přes tlačítko Aktualizuj nepřítomnost.

Vybereme tedy, zda se jedná o krátkodobé nebo dlouhodobé ošetřovné, zadáme období a číslo rozhodnutí.

Ošetřovné bychom měli vidět na záložce Nepřítomnost a také ve výplatní pásce. Pokud zde ošetřovné nevidíte, zkuste přepočítat mzdu. U ošetřovného se ukazují pouze hodiny, nikoliv částka, protože tu vyplácí ČSSZ.

Následně je třeba vygenerovat přílohu k žádosti o nemocenské, tak jako je tomu např. v případě nemoci. Tu nalezneme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro OSSZ - Příloha k žádosti o nemocenské:

Zde vybereme měsíc, osobu a do typu žádosti vybereme Ošetřovné. Ostatní údaje se nám doplní sami z menu Aktualizace mezd.

Výstup můžeme uložit do formátu pdf nebo xml, které můžeme odeslat na ČSSZ.

Našli jste odpověď?