V tomto článku si ukážeme, jak zadávat zaměstnancům nemocenskou a jak odevzdat výstupy na OSSZ.

1) Zadávání nemocenské v aktualizaci mezd

2) Příloha k žádosti o nemocenské

3) Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti

4) Časté dotazy

Zadávání nemocenské v aktualizaci mezd

Nepřítomnost můžeme zadat v Personalistice na záložce Nepřítomnosti nebo při zpracovávání mezd v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd přes tlačítko Aktualizuj Nepřítomnost:

Zde klikneme na tlačítko Nový:

Vybereme typ nepřítomnosti Nemoc a vyplníme číslo rozhodnutí a období nemoci:

Následně dáme přepočítat mzdu a na záložce Nepřítomnost bychom měli vidět částku k proplacení. Pokud je zaměstnanec nemocný delší dobu, po 14 dnech se částka nevyčíslí, protože už to jde na ČSSZ.

Příloha k žádosti o nemocenské

Formulář Příloha k žádosti o nemocenské najdeme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro OSSZ - Příloha k žádosti o nemocenské. Zde stačí vyplnit období a osobu, ostatní údaje se nám doplní z aktualizace mezd:

Výstup můžeme vytisknout ve formátu PDF nebo XML, který následně můžeme zaslat na ČSSZ.

Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti

Po ukončení zaměstnancovi neschopnosti nalezneme opět v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro OSSZ formulář Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti. Opět stačí vybrat osobu a ostatní informace se doplní sami. Datum posledního dne pracovní neschopnosti se vyplní podle aktualizace nepřítomnosti v aktualizaci mezd. Pokud bychom zde potřebovali jiné datum, stačí zaškrtnout pole Návrat do práce a políčko pro poslední den pracovní neschopnosti se nám zpřístupní pro uživatelskou změnu:

Časté dotazy

1) Nemocenská se mi nevypočítala a já nevím proč.

Pokud se vám nemocenská na záložce Nepřítomnost v aktualizaci mezd nevypočítala, mohou k tomu být dva důvody:

a) zaměstnanec byl nemocný už v předchozím měsíci a už tedy uběhlo 14 dní, které platí zaměstnavatel

b) nemáte vyplněný pracovně-právní průměr v menu Personalistika - Pracovní poměr - Pracovněprávní průměr:

Toto platí pouze pro nové zaměstnance nebo zaměstnanci, kteří se vrací z nějaké dlouhodobé nepřítomnosti (např. rodičovská dovolená). Pokud zaměstnanec v předchozím kvartálu pracoval, PPP se vypočte sám.

2) Zaměstnanec je druhý měsíc nemocný a počítá se mu znovu 14 dní, kdy nemocenskou vyplácí zaměstnavatel.

Pokud je zaměstnanec nemocný i v dalším měsíci, nikdy nezadávejte novou nepřítomnost, ale pouze upravte stávající nepřítomnost prodloužením v poli Konec. V opačném případě by běželo 14 dní od začátku.

3) V příloze k žádosti o nemocenské se nevyplní pravděpodobná výše příjmu.

Je to z důvodu, že Flexi neobsahuje žádný údaj, který by s jistotou mohl odpovídat tomuto poli. Je tedy nutné tuto hodnotu doplnit ručně.

V případě výstupu ve formátu XML je možné tuto hodnotu doplnit tím, že přílohu nahrajeme na portál ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-nempri-2020) a opravíme pole Pravděpodobná výše příjmu. Pole je ve formuláři přístupné pro zápis pouze v případě, že není vyplněný rozpis měsíců se započitatelným příjmem.

Po úpravě ve formuláři uložíme XML soubor a následně můžeme přílohu poslat.

Našli jste odpověď?