Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Inštalácia a prevádzka
Fixopia: komponent musí byť zobrazený na obrazovke, aby bolo možné určiť jeho umiestnenie
Fixopia: komponent musí byť zobrazený na obrazovke, aby bolo možné určiť jeho umiestnenie

Zapríčinené verziou Javy

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?