Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)

Často kladené otázky a databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +6
580 articles in this collection
Written by Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech and 6 others
Inštalácia a prevádzka

Aktualizácia jazyka Java na serveri so systémom Windows

Po aktualizácii Javy je možné spustiť Flexi na serveri, ale nie na iných zariadeniach.
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Nefunkčné filtrovanie a problémy s náhľadom správy v systéme macOS Big Sur

Filtre a zostavy sa otvárajú na karte a nie je možné ich zadávať
Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Chyba: trieda java.lang.StackOverflowError

Ako zadať karanténny príspevok do mzdovej agendy
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Preinštalovanie aplikácie na plochu

ABRA Flexi ste používali vo webovom rozhraní a na vykonávanie činností, ktoré rozhranie neumožňuje, je potrebné ju znovu nainštalovať do počítača.
Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Nastavenie dostupnosti ABRA Flexi v sieti

Je možné nastaviť ABRA Flexi tak, aby počúvala len na localhost?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nemožnosť prihlásiť sa do miestnej aplikácie Flexi v systéme macOS

Aplikácia sa nespustí, načítanie zdroja údajov sa nedokončí
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako zistiť, či bol konkrétny záznam z ABRA Flexi vymazaný?

V údajoch chýba faktúra alebo iný záznam, ako zistiť, či bolo niečo vymazané?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Migrácia z PostgreSQL 8.x na 9.x pomocou pg_dumpall

Medzi verziami PostgreSQL 8.x a 9.x došlo k niekoľkým zmenám, ktoré zabránili hladkému prechodu.
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pri spustení sa objaví chyba aplikácie - Nepodarilo sa uložiť nastavenia aplikácie

Technické detaily chyby: operácia zamietnutá
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Fixopia: StackOverflowError

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Systémová chyba č. 5 pri spúšťaní dátového úložiska v systéme Windows

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Po aktualizácii servera s OpenJDK sa nedá pripojiť k spoločnosti

Klient hlási: Pripájam sa k zdroju údajov
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba "Príliš veľa otvorených súborov v systéme" na Mac OS X

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Verzie ukladania údajov

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nastavenie SPF pre prevádzku v cloude

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Flexi sa nezobrazuje správne, pozície textu a odkazov v aplikácii nie sú v poriadku

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ako odinštalovať Javu v systéme macOS

Ak chcete nainštalovať nižšiu verziu Javy, musíte najprv odinštalovať novšiu verziu
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Oprava: Neplatné číslo riadku (1048576) mimo povoleného rozsahu (0..1048575)

Chybu zobrazíte pri exporte do Excelu.#$<p>V prípade, že zdrojová tabuľka obsahuje viac riadkov, ako MS Excel umožňuje spracovať.</p>
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: nemohla inicializovať proxy server - nie je k dispozícii Session

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba pri inštalácii v systéme Windows

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Inštalácia Flexi na Debian Buster

Ako sprevádzkovať Flexi na Debiane 10 Buster pomocou AdoptOpenJDK
Vývojář ABRA FlexiBee avatar
Written by Vývojář ABRA FlexiBee
Updated over a week ago

PSQLException: ERROR: language "pltcl" does not exist

Hint: Na načítanie jazyka do databázy použite CREATE LANGUAGE
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Kľúč GPG vypršal EXPKEYSIG

Vypršal kľúč
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Zvýšenie pamäte Javy

Klient sa zasekáva a prestáva reagovať - málo pamäte
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Debian - PostgreSQL

Inštalačný balík Debianu neobsahuje v závislostiach netestované balíky postgresql
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Prihlásení používatelia

Ako zistím, ktorí používatelia sú aktuálne prihlásení do spoločnosti vo Flexi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

32bit Windows server 2003 -> 64bit R2

Upgrade 32bit Windows server 2003 na 64bit R2
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Interný server HTTP ERROR 500: OldAppServerException

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

HeadlessException

Výnimka pri spustení klientskej aplikácie na serveri
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ako oddeliť databázu od Flexi

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Cloud - názov inštancie

Je možné zmeniť názov inštancie v cloude "instance.flexibee.eu" a spolu s ním zmeniť webovú adresu
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Verzia programu pgAdmin pre PostgreSQL

Ktorú verziu programu pgAdmin možno použiť na správu databázy PostgreSQL
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nejde spustiť klientská aplikácia

Nedarí sa spustiť klientskú aplikáciu
Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Aplikácia padá niekoľkokrát denne

Dochádza k tomu po aktualizácii Javy
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba pri odosielaní dokumentu e-mailom cez MS Outlook

Problém je spôsobený chýbajúcimi informáciami v registroch programu Outlook
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nemožno sa pripojiť k úložisku dát

Overenie zdroja údajov trvá dlho
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: komponent musí byť zobrazený na obrazovke, aby bolo možné určiť jeho umiestnenie

Zapríčinené verziou Javy
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba ApplicationListener po inštalácii obsluhy udalostí aplikácie

Pri prihlasovaní do Flexi sa zobrazí chyba, keď sa prihlasujete pomocou novšej verzie klienta, než je tá, ktorú máme na serveri.
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba EET

"parameter trustAnchors musí byť neprázdny"
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ladiace výpisy

Návod na spustenie aplikácie s ladiacimi výpismi
Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Po aktualizácii na Javu 171 nie je možné načítať sklady

Chybu spôsobujú antivírusové nastavenia
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nastavenia servera Debian - môžete počúvať IPv4 aj IPv6?

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nastavenie platobného terminálu

Systém Flexi podporuje platobný terminál Ingenico pre platformy Windows, Linux a MAC OS X
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

URL pre kontrolu stavu Flexi

Ako zistím, že inštancia (server) beží
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Dočasné súbory Flexi

Kde nájdem dočasné súbory Flexi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

GenericJDBCException: ERROR: deadlock detected (error)

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Otváranie html príloh alebo obrázkov z Flexi

Flexi spúšťa akciu EDIT pri otváraní html alebo obrázkových súborov
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

URL adresa lokálnej inštalácie

Kaká je URL adresa pre pripojenie k Flexi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Zrušenie vystavených faktúr prostredníctvom XML trvá neúmerne dlho

Dokumenty sa síce neprestávajú ukladať, ale trvá to veľmi dlho. Je to spôsobené databázovými spúšťačmi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Inštalácia na Linux Fedora 32 (33)

Flexi nemožno nainštalovať z RPM balíka, konflikt s java
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

HttpContentTooLargeException

Táto chyba sa zobrazuje v lokálnych inštaláciách alebo na vlastných serveroch pri vytváraní zálohy dát
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba v *buntu 18.04: parameter trustAnchors musí byť neprázdny

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Veľkosť dát spoločnosti v cloude

Koľko miesta zaberie moja spoločnosť v cloude
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nefunguje tlač

Nenašla sa žiadna tlačová služba
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Spustenie nespusteného servera

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Úložisko Linuxu nie je aktuálne

Úložiská Linuxu sa niekedy oneskorujú oproti najnovšej verzii na stránke ABRA Flexi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba: JRELoadError

Error: JRELoadError on Mac when launching Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vysoké rozlíšenie písma vo Flexi v operačnom systéme KDE (kubuntu) - riešenie

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba pri tlači z aplikácie Flexi

Tlačia sa len rámčeky, ale nie text
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Vytváranie používateľských zostáv

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nemôžem spustiť aktualizáciu Flexi, systém ju blokuje

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Paralelné spracovanie SQL dotazov v PostgreSQL 10

Je možné v Postgres zapnúť paralelné spracovanie SQL dotazov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Flexi netlačí - Windows 10

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pripojenie k databáze

Prístupové údaje k databáze v prípade vlastného servera alebo lokálnej inštalácie
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Flexi a jeho zálohovanie je pomalé

Problém môže byť spôsobený veľkým objemom dát
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Odoslanie faktúry e-mailom v Linuxe neobsahuje prílohu

Nepracuje odoslanie faktúry e-mailom priamo z Flexi v Linuxe
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba - centrálny server sa spúšťa, počkajte prosím

Po aktualizácii servera alebo lokálnej inštalácie ABRA Flexi sa mi zobrazí chyba
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Nemožno spustiť klientskú aplikáciu

Flexi hlási chybu, ktorú možno odoslať
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Lokálna inštalácia desktopovej aplikácie sa nenačíta v systéme MacOS Big Sur

V súčasnosti sa vyskytuje problém s aktualizáciou Javy v systéme MacOS. Pri inštalácii aplikácie ABRA Flexi s aktualizáciou Javy 261 a vyššou sa vyskytne chyba SecurityException
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vo Win10 sa pri odosielaní dokumentov e-mailom prílohy nevkladajú do e-mailového klienta

Windows 10 - nevkladanie príloh do e-mailového klienta
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nemožno vymazať záznam, ku ktorému nie je väzba

Aplikácia vypíše Záznam nebolo možné vymazať, hoci nie je viazaný
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Obnovenie hesla Flexi v lokálnej alebo serverovej inštalácii na OS Windows

Ak používate lokálnu alebo serverovú inštaláciu na OS Windows a zabudnete heslo, môžete si ho obnoviť sami.
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba zobrazovania záložiek a textových polí na Ubuntu 18.04

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ako zistím, ku ktorej spoločnosti má používateľ prístup

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba inštalácie Flexi v systéme macOS Mojave

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Je možné do terminálu okrem sumy preniesť aj variabilný symbol

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: Nepodarilo sa získať odkaz na nadradenú zložku možnosti

$cz.winstrom.service.WSBusinessRTException
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Error: class java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Výnimka vo vlákne "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: SSLPeerUnverifiedException: peer nie je overený

OS nedôveruje certifikátu servera, čo môže mať viacero dôvodov.
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Presun systému Flexi na nový server

Tento článok oboznámi pracovníkov IT s technickým postupom presunu systému Flexi na nový server
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Aktualizácia certifikátu HTTPS bez hesla správcu

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopie: A ResourcePool could not acquire a resource from its primary factory or source

Chybu indikuje strata spojenia s databázou.
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba: InvocationTargetException

Najčastejšie ide o načítanie nesprávnej verzie z vyrovnávacej pamäte aplikácie
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Je možné kombinovať rôzne systémy (napr. Windows a Linux)

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: ERROR: invalid page header in block 1464 of relation

Táto chyba nastane, ak je databáza poškodená
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Získanie informácií o behu databázového servera

Bázový server PostgreSQL automaticky zapisuje informácie o svojom behu do systémového logu
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Databázový príkaz Kill (Zabiť) na nevykonaných procesoch, ktoré sú súčasťou jednej transakcie

Kill (Zabiť) vráti celú transakciu späť, takže všetky doteraz vykonané činnosti budú zahodené.
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Záplata v. 2018.1.1.1 a staršie

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Flexi nemôže ukladať súbory na disk

Zelený rám okna - Comodo Internet Security
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nemôžete spustiť Flexi na Linuxe

Príkaz pg_lsclusters
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba: inštalácia zlyhala, aplikácia nebola správne odinštalovaná, dátové úložisko nebolo možné spustiť.

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Vyrovnávacia pamäť Flexi

Ak sa vyskytnú problémy so spustením klientskej aplikácie, spravidla je prvým krokom vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie.
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ako nastaviť viac pamäte pre Flexi server

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ako pristupovať k databáze v prípade cloudovej licencie

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nemôžem dosiahnuť, aby Java mala viac ako 1,2 GB

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Podporované verzie Java

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Konfigurácia PostgreSQL pre veľké inštalácie Flexi

Tento článok opisuje naše dlhoročné skúsenosti s prevádzkou PostgreSQL pri veľkom zaťažení a s mnohými používateľmi a slúži ako súbor odporúčaní.
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Je možné nainštalovať Flexi na Synology NAS

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Problémy so zobrazením Flexi v systéme Linux

Na niektorých distribúciách systému Linux sa písma v poliach aplikácie nemusia správne zobrazovať
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Po aktualizácii Javy sa nemôžem prihlásiť na server z klientských staníc

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pri aktualizácii na serveri sa neuložili údaje spracované v klientskej aplikácii

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: IllegalStateException - Record should not be editable (User#)

Chybu, ktorá sa vyskytne, keď sa na používateľoch vykoná neoprávnená operácia
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

macOS - vyskakovacie okná sa skrývajú pod hlavnými oknami

Chyby zobrazenia okien v systéme macOS
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Fixopia: "Cannot construct cz.winstrom.service.cs.impl.CentralServerHelper$.."

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Obnovenie hesla v systéme macOS

Ako obnovím heslo v lokálnej inštalácii systému macOS
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: Daný komponent nie je záložka

Môže sa objaviť pri vytváraní nového alebo otváraní existujúceho záznamu v niektorom zo záznamov Flexi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Inštalácia FlexiBee na macOS

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Funguje Flexi v systéme macOS Mojave

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba: JRELoadError

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ako sa prihlásiť do webového rozhrania v prípade vlastného servera alebo lokálnej inštalácie

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Kľúčenka a Flexi

MAC OS keychain - môžem do svojej kľúčenky pridať heslo Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Umiestnenie servisného denníka v systéme Linux

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Prístupy do systému Flexi

Je možné skontrolovať históriu prístupov do systému Flexi a zmien v používateľských účtoch
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Oprava pre /usr/share/Flexi/bin/functions vo verzii 2018.2.6

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Zabudnuté heslo

Užívateľ zabudol heslo do systému Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dve verzie Javy

Flexi sa nemôže spustiť kvôli dvom nainštalovaným verziám Javy (Linux)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ručné pridanie koreňovej certifikačnej autority DigiCert do databázy dôveryhodných certifikátov

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Problém s pripojením k serveru

Nemôže sa klientská aplikácia pripojiť k serveru
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dlhé časy odozvy v aplikácii Flexi (Cloud)

Môže to byť spôsobené pomalým internetovým pripojením
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Cloudové zálohy

Ako dlho sa uchovávajú cloudové zálohy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kde nájdem protokol servera

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba pri obnove spoločnosti

Chybné obnovenie účtovníctva spoločnosti - EOF (End Of File)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Flexi sa po inštalácii nespustí

Výnimka PicoLifecycleException
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: This dao has bean already closed

Application error
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako získať niekoľko riadkov zo súboru Flexi.log (macOS, Linux)

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Kde nájsť log PostgreSQL

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Lokálna/Serverová inštalácia Flexi na Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) alebo odvodené distribúcie (Mint, Pop!_OS, ..)

Postup inštalácie Flexi Server na Ubuntu 20.04
Vývojář ABRA FlexiBee avatar
Written by Vývojář ABRA FlexiBee
Updated over a week ago

Invalid File Handle 32

Chybná inštalácia - Invalid File Handle 32
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Problém pri spustení klientskej aplikácie

Sťahovanie súborov zostáva na hodnote 0
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Dá sa ABRA Flexi spustiť na mobilných zariadeniach (mobil, tablet)

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopie: TLSAException - Timeout while resolving TLSA

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Miestne úložisko je neplatné

Voľba: Miestne úložisko je neplatné
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nastavenia služby Google SMTP v aplikácii vracajú chybu

Chybu spôsobuje najmä služba Google SMTP - ConnectIOException: I/O error occurred during RMI call
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Problémy s databázou PostgreSQL v aplikácii Flexi

Aplikácia Flexi vypíše chybu súvisiacu s databázou Postgres
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Fixopia: Prístup k relácii je teraz odopretý?

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Aplikácia hlási chybu pri nahrávaní bez ďalších informácií.

Aplikácia narazila na chybu... Ako zistím obsah chyby
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Ako obnoviť zálohu údajov na serveri

Obnovenie zálohy údajov na vlastnom serveri
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba: 'pg_restore: [custom archiver] cannot read input file: end of file'

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Vo Win10 sa mi vo Flexi

Projekty nezobrazujú niektoré okná s čiernym zobrazením okien
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba pri exporte do Excelu: "RunModalForWindow"

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nie je možné nastaviť prepojenie terminálu s macOS

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chýba funkcia pltcl a jej doplnenie

Chýbajú balíky postgresql-contrib-10 a postgresql-pltcl-10
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: Broken pipe (Write failed)

Problém pri načítavaní nastavení spoločnosti
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopia: ERROR: could not get lock on relation

Chybu môže spôsobiť pripojenie k API alebo neúplné pripojenie
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopie: IOException: Permission denied

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pri inštalácii na server SK Linux inštalácia zlyhá, ak chýba jazyková sada cs_CZ.utf8 (jazyková sada CZ)

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopie: java.lang.module.FindException: module java.xml.ws not found

Deje sa to aj na Ubuntu
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Problémy so zobrazením ABRA Flexi

Okná aplikácií na ploche sa neprekrývajú, ale prekresľujú sa navzájom
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Fixopie: ClassNotFoundException: en.winstrom.vo.WSLokCiselnik

Pri zálohovaní smažky nastala chyba
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago
Nastavenia aplikácie

Používateľské roly vs. rozšírené používateľské práva (práva na viditeľnosť údajov)

Aký je rozdiel medzi základnými rolami používateľov a rozšírenými právami?
Daniel Matějka avatar
Written by Daniel Matějka
Updated over a week ago

Filtrovanie používateľov v záznamoch

Filter používateľov v záhlaví záznamu zobrazuje ďalšieho používateľa v zodpovednej osobe
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Práva na viditeľnosť údajov

Ako nastaviť práva používateľov
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Aké práva sprístupnia reporty (dashboardy) a cash flow

Reporty, cash flow - práva
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prílohy k faktúre

Môžem zabrániť vloženiu faktúry ISDOC do odoslaného e-mailu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Premenovanie spoločnosti

Je možné premenovať účtovanú spoločnosť
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nastavenia servera SMTP v aplikácii

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Nastavenie predvoleného e-mailového klienta pre Mac

Nastavenie predvoleného e-mailového klienta pre Mac
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Test zisťovania zmien komutovaných hodnôt

Flexi hlási rôzne hodnoty nájdené pre tieto vlastnosti
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Číslo diery

V číselnom rade je diera, ale číslo nie je v číselnom rade kód diery
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Podporovaní e-mailoví klienti

Podporovaní e-mailoví klienti
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pokročilé automatické párovanie

Po prijatí platby mala byť vystavená zálohová faktúra, keďže ju momentálne nie je s čím spárovať a nebola vystavená, prečo
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nahrávanie certifikátu elektronického podpisu

Nemožnosť nahrať certifikát elektronického podpisu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Automatické vytváranie skladových dokladov

Ako nastaviť automatické vytváranie skladových dokladov pri vytváraní vydaných/prijatých faktúr
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odosielanie e-mailov z webu

Môžem pri použití tlačidla "Odoslať e-mailom" používať webmail (gmail, zoznam, ...)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odstránenie používateľa

Je možné odstrániť používateľa, ak ho už nechcem používať
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zobrazenie údajov zo systému Flexi na zákazníckom displeji

Ako povoliť zobrazenie údajov zo systému Flexi na zákazníckom displeji
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Stiahnutie kurzov

Ako nastaviť správny spôsob stiahnutia kurzov cudzej meny
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Diera v číselnom rade

Program vynecháva vnútorné číslo v číselnom rade. Ako túto situáciu vyriešiť
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Automatické zaokrúhľovanie

Môžem nastaviť automatické zaokrúhľovanie pre prijaté/vydané faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predmet e-mailu

Môžem upraviť predmet v aplikácii Flexi pri odosielaní dokumentu e-mailom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nemôžete na numerickej klávesnici zadať desatinnú čiarku

Nemôžete na numerickej klávesnici zadať desatinnú čiarku (namiesto čiarky sa napíše bodka)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vyžadovanie podpisu na faktúre

Ako nastaviť vyžadovanie podpisu na faktúre pred vystavením platobného príkazu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Manuálne zálohovanie

Ako manuálne zálohovať firmu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zmena certifikátu SSL

Zmena certifikátu SSL na strane tržieb v EET
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako pridať účtovné obdobie

Ako pridať účtovné obdobie
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako uzamknúť účtovné obdobia a jednotlivé moduly

Ako uzamknúť účtovné obdobia
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prepísanie interných čísel

Môžete prepísať interné čísla dokumentov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odpočet nezaplatenej zálohy

Môžem vytvoriť faktúru s odpočtom nezaplatenej zálohy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vymazanie účtovného obdobia

Ako vymažem predchádzajúce účtovné obdobie v systéme Flexi, ktoré neobsahuje žiadne údaje
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Automatické viazanie používateľov

Príklady nastavenia typu automatického viazania používateľov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Formát prílohy

Môžem ovplyvniť výber formátu prílohy pri odosielaní e-mailom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Viacero pečiatok pod jednou spoločnosťou

Je možné mať viacero log a pečiatok pod jednou spoločnosťou? Napríklad rozdelené podľa stredísk
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Preklad položky cenníka

Mám preklad položky cenníka, ale po zmene jazyka v náhľade dokumentu ho nevidím
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zmena písma na Macu

Zobrazenie textu v aplikácii na macOS
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Text a obsah e-mailu

Ako môžem upraviť text a obsah e-mailu vygenerovaného z aplikácie Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Konfigurácia zdrojov údajov

Konfigurácia zdrojov údajov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Úprava používateľov

Som správca, ale nemôžem pridávať alebo upravovať používateľov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odstránenie používateľa

Odstránenie používateľa
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Systémové zvuky vo Flexi

Systémové zvuky vo Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Blokovanie používateľa

Blokovanie používateľa vo viacerých spoločnostiach naraz
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rozšírenie oprávnení

Rozšírenie oprávnení pre rolu používateľa
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Čo znamená "Spolu bez záloh" v súčtoch

<p>V tomto prípade neplatí, že Spolu bez záloh = Spolu - Suma záloh.</p> <p>Toto je suma vrátane zrážok za zálohy. Takže suma = suma bez záloh - odpočítané zálohy.</p>
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Logo a pečiatka

Veľkosť loga a pečiatky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Serverové práva

Nastavte serverové práva používateľa na "Prístup ku všetkým spoločnostiam"
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zmena číselného radu

Môžem hromadne zmeniť číselný rad na už vytvorených dokladoch
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hromadné odomykanie dokumentov

Môžete hromadne odomknúť dokumenty v uzamknutom období
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Importovať nastavenia spoločnosti

Môžete preniesť nastavenia spoločnosti bez údajov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Obmedzenie práv k predajnej pokladni

Prístupové práva - obmedzenie predajnej pokladne tak, aby nebola viditeľná nákupná cena
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rozlíšenie obrazovky

FlexiBee zobrazuje roztrúsené okná a písma
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chyba pri preberaní výmenného kurzu

Ročný/mesačný výmenný kurz k 1. pracovnému dňu v mesiaci sa nepreberá správne, Denná sadzba - Flexi systém sťahuje nesprávne sadzby ČNB
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kódy EAN na cenníkových položkách

Dôkaz o viacerých kódoch EAN na cenníkových položkách
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: obchodní partneri

Vypĺňanie údajov o firme

Pri vypĺňaní faktúry a zadávaní identifikačného čísla program nič nerobí
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nespoľahlivý daňovník

Kde môžem zistiť, či je podnikateľ nespoľahlivým daňovníkom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Viacero e-mailových adries

Ako nastaviť viacero e-mailových adries pre zákazníka, na ktoré sa majú posielať faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

"Pri čiastočnej fakturácii objednávky alebo..."

Aká je funkcia možnosti "Pri čiastočnej fakturácii objednávky alebo..."
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Problém pri pridávaní niektorých údajov do adresára

U niektorých spoločností v adresári nie je možné pridať položky Bankovníctvo, Kontakty, Cieľové miesta, Udalosť (v systéme macOS)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Generovanie faktúry s dátumom splatnosti totožným s dátumom vystavenia

Ako vygenerovať faktúru zo zmluvy tak, aby mala dátum splatnosti totožný s dátumom vystavenia a bola vystavená len v období, za ktoré je vystavená
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Skupinové DIČ

Môžete načítať skupinové DIČ
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odosielanie dokumentov

Odosielanie dokumentov na konkrétne e-maily jedného obchodného partnera
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Faktúra k dátumu v období, za ktoré sa vystavuje

Ako nastaviť zákaznícku zmluvu tak, aby sa faktúra vystavovala k dátumu obsiahnutému v období, za ktoré sa má vystaviť
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účet nie je registrovaný

Počas vytvárania dokladu systém hlási "účet nie je registrovaný"
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hromadné pridávanie štítkov

Možno štítky priradiť obchodným partnerom hromadne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zmena zo systému ARES sa neprejavuje

Prečo systém Flexi nedokáže nájsť údaje spoločnosti, ktorá je založená v systéme ARES
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Existuje prepojenie medzi zmluvou a faktúrou

Existuje prepojenie medzi zmluvou a faktúrou, ktorá je na jej základe vytvorená
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aktualizovať všetko pre zahraničné spoločnosti

Môžem použiť tlačidlá "Aktualizovať všetko" a "Aktualizovať z internetu" na aktualizáciu zahraničných spoločností podľa ich IČO/IČ DPH
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: tovar

Importné poplatky k položkám cenníka

Ako môžem hromadne importovať poplatky?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tlač vlastných merných jednotiek.

Keď sa merné jednotky netlačia.
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Zúčtovanie žiadostí o expedíciu

Práca so žiadosťami o expedíciu - zúčtovanie na konci roka
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

EKOKOM

Dôkaz o balení EKO-KOM - nastavenia
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rôzne záručné doby

Mám produkty, ktoré majú 12-mesačnú záručnú dobu pre firemných zákazníkov, ale 24 mesiacov pre koncového zákazníka. Ako to mám riešiť
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Vrátenie tovaru s inou cenou

Vrátenie tovaru s inou cenou, než za akú bol predaný (cez pokladňu)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zmena hodnoty na výdajnom stojane

Zmenila sa hodnota množstva (a CZK) na výdajnom stojane späť
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import ISDOC - naskladnenie tovaru

Ako zabezpečím, aby sa pri importe faktúry z ISDOC tovar zároveň naskladnil
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inventúra

Ako používať nástroj Inventúra na sklade v aplikácii Flexi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Úprava ceny na príjemcu

Prijatá faktúra je prepojená s nesprávnou príjemkou, ale tovar z tejto príjemky ešte nebol predaný. Ako upraviť ceny v prijímači
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Záznamy o obaloch EKO-KOM

Záznamy o obaloch EKO-KOM a ich nastavenia
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inventúra - nedostatok tovaru

Inventúrne hlásenia pri pokuse o generovanie skl. dokumenty na sklade nie je dostatok položiek (na sklade je tovar)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Žiadosti o výdaj a ich vybavovanie

Ako sa vybavujú žiadosti o výdaj
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Filter - Sady a súpravy

Ako vyhľadávať alebo filtrovať Sady a súpravy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rezervácie a ich zúčtovanie

V akom poradí sa zúčtovávajú rezervácie
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nesúlad v inventúre

Inventúra - stav programu sa nezhoduje so stavom skladu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vytvorenie predajnej ceny

Vytvorenie predajnej ceny s maržou oproti poľu nákupnej ceny v predajných dokladoch
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Viac skladov na jednom výdajnom mieste

Môže byť na jednom výdajnom mieste použitých viac skladov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Cena v cenníku (počet desatinných miest)

Cena "Spolu" v cenníku sa prepíše na dve desatinné miesta
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zjednotenie skladov

Zjednotenie skladov vo Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prenos obrázkov do e-shopu

Prenos obrázkov z Flexi do e-shopu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Je možné fakturovať len ľubovoľný počet položiek faktúry

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vymazanie skladu

Ako vymazať sklad, v ktorom momentálne nie je žiadny tovar
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Generovanie položiek v inventúre

Inventúra opätovne generuje už vygenerované položky inventúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zaokrúhľovanie cenníkových cien

Cenníkové ceny sa na faktúre zaokrúhľujú
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inventúra skladu

Ako vykonať inventúru
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aktualizácia ceny na príjemcu

Aktualizácia ceny na príjemcu, ku ktorej je pripojený veľký počet zásielok, trvá strašne dlho (kvôli priebežnému prepočítavaniu zásob)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zlý stav zásob v inventúre

Vkladám do inventúry položky so zlým stavom zásob
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výroba z polotovaru

Môže sa polotovar vyrábať aj počas výroby konečného výrobku
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Generovanie požiadaviek na odoslanie

Ako povoliť predaj zo skladu, aj keď tovar nie je na sklade
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zlúčenie dvoch kariet cenníka

Je možné zlúčiť dve karty cenníka (napr. ak sú nesprávne vytvorené duplicitné karty)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako zaznamenať kusovník

Ako zaznamenať kusovník
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Neexistuje výdaj materiálu

Pri príjme kusovníka (výroby) neexistuje výdaj materiálu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nedostatok materiálu vo výrobe

Môže sa kusovník použiť na výrobu pri nedostatku materiálu na sklade s využitím požiadaviek na expedíciu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Môžete presunúť vetvu v strome cenníka

Môžete presunúť vetvu v strome cenníka
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Do verzie 2021.4.0 - Účtovanie zásob v B

Do verzie 2021.4.0 - Ako nastaviť účtovanie zásob v B
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hodnota uvedená v prvku štatistického znaku (additionalGoodsCode) nie je pre daný kód kombinovanej nomenklatúry povolená.

Intrastat error: Hodnota uvedená v štatistickom znakovom prvku (additionalGoodsCode) nie je pre daný kód kombinovanej nomenklatúry povolená.
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dodací list bez faktúry

Môžem vo Flexi vytlačiť dodací list bez faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chyba Intrastatu: Množstvo v dodatočnej mernej jednotke musí byť väčšie ako nula.

Intrastat error: Množstvo v doplnkovej mernej jednotke musí byť väčšie ako nula.
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prenesenie zásob do nového obdobia

Prečo nie sú skladové karty viditeľné v novom účtovnom období
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Iná šarža pre každé balenie

Ako zaznamenať inú šaržu pre každé balenie položky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Individuálne ceny

Ako nastaviť individuálne ceny v cenníku pre daného zákazníka/dodávateľa
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Naskladnenie výrobku bez odpočtu materiálu

Ako naskladniť výrobok bez odpočtu materiálu zo skladu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nesúlad skladovej hodnoty

Skladová hodnota v Kč je vyššia a nezodpovedá cenám na príjemkách
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rezervácia súpravy

Ako vykonať rezerváciu súpravy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Poukážky a vouchery

Je možné vo Flexi registrovať a používať poukážky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: predaj

Stav dokumentu "Zaplatené (ručne)"

Ako sa účtenka správa v účtovníctve, ak sa platí len ručne?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vytváranie sankčných faktúr

Aké údaje je potrebné zadať pri vytváraní sankčných faktúr?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Varianty vytvárania rezervácií

Rezervácie - popis možnosti vytvárania
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Vystavená faktúra s položkami cenníka v mene

Ako zabezpečiť, aby sa položky cenníka vložené do faktúry prepočítali kurzom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

InstaDesk - export

Môže Flexi generovať údaje pre InstaDesk?
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vrátenie tovaru - predajná pokladňa

Vrátenie tovaru cez predajnú pokladňu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako nastaviť automatickú tlač účteniek

Ako nastaviť automatickú tlač účteniek
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vlastné názvy pre stavy ponúk a objednávok

Ako vytvorím vlastné názvy pre stavy Vydané ponuky a Prijaté objednávky v systéme Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kontakty na faktúre

Ako nastaviť rôzne kontakty na faktúre
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vytvorenie nového dopravného formulára (dopravcu)

Ako zadať dopravcu, ktorý nie je v zozname dopravcov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zaokrúhľovanie faktúry

Faktúra obsahuje zaokrúhlenie, aj keď je typ dokladu prednastavený tak, aby sa nezaokrúhľoval
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vytvorenie ZDD - DPH

Pri vytváraní ZDD na základe bankovej platby mi Flexi neponúka určiť výšku DPH
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovanie predaja

Ako účtovať predaj ako ostatné pohľadávky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kde nájdete formulár "Inventúra pohľadávok a záväzkov"

<p>Formulár nájdete v moduloch Vydané faktúry alebo Prijaté faktúry - tlačidlo Služby &gt; Výpočet stavu platieb k dátumu &gt; Tlačové zostavy &gt; Inventúra pohľadávok a záväzkov</p>
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Automatická negatívna rezervácia

Záleží na tom, či je negatívny stav vytvorený automatickou rezerváciou z požiadaviek alebo z rezervácií
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rekapitulácia DPH - odberateľ mimo ČR, platiteľ DPH v ČR

Ako vytlačiť rekapituláciu DPH na faktúre, ak odberateľ nie je z ČR, je platiteľom DPH a uplatňuje DPH v ČR
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Položky súpravy v analýze predaja

Je možné položky súpravy sledovať v analýze predaja, ak boli predané len ako súprava
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nemožno vytvoriť faktúru zo zálohy

Chyba: Nie je možné vytvoriť faktúru z bezpoložkovej zálohy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účet DAL nie je priradený k evidencii tržieb z predpisu zaúčtovania

Užívateľ nie je priradený k stránke DAL - rozšírené prístupové práva na evidencii tržieb
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Intrastat v prípade dobropisu

Ako zaznamenať intrastat v prípade dobropisu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Viacero faktúr s rovnakým VS

Je možné vystaviť viacero faktúr s rovnakým variabilným symbolom bez toho, aby ste ho museli ručne prepísať
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zaokrúhľovacia položka v PDP

Automaticky vytvorená zaokrúhľovacia položka a FAV v prenesenej daňovej povinnosti
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Čiastočné odpočítanie zálohovej platby

Môže Flexi v konečnej faktúre vykonať čiastočné odpočítanie zálohovej platby
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odpočet nezaplatenej zálohy

Aké nastavenia sú potrebné na povolenie odpočtu nezaplatenej zálohy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Suma neuhradených faktúr

Ako zistiť všetky neuhradené faktúry od konkrétneho zákazníka/dodávateľa a ich sumu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Registrácia DPH v inej krajine

Ako nastaviť registráciu DPH v inej krajine
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Elcom - Zrušenie dokladu

Zrušenie dokladu na fiškálnej pokladni Elcom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Fakturácia z viacerých objednávok

Môžem vytvoriť jednu faktúru z viacerých prijatých objednávok?
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vlastná doprava vo faktúre

Ako nastaviť vlastnú dopravu vo faktúre
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Analýza zmlúv - sú zahrnuté aj nedaňové doklady

Zohľadňuje analýza zmlúv aj nedaňové doklady v mojich príjmoch
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zálohový odpočet - konečná faktúra zostáva nezaplatená

Po zadaní zálohového odpočtu sa faktúra stále zobrazuje v stave nezaplatená
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Report pre zálohy a ZDD, ktoré neboli odpočítané

Aký report mám použiť na zobrazenie zálohových faktúr a ZDD, na ktoré nebola vystavená konečná faktúra
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Konverzný kurz na faktúre

V PDF súbore faktúry sa mi zobrazuje konverzný kurz, ktorý však neprepočítava sumu správne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zaúčtovanie predaja - prednastavenie hodnôt

Môžete vo funkcii "Zaúčtovanie predaja" prednastaviť niektoré hodnoty
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chyba: "Musíte vybrať balík pre položku katalógu s preddefinovanými balíkmi"

Prečo sa mi zobrazuje uvedená chyba
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nekonzistentné pole DPH Dal na položke

Pole DPH Dal na položke dokladu nie je v súlade s dokladom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dobropis so súpravou, ktorej položky obsahujú sériové čísla

Ako vystaviť dobropis na faktúru, ktorá obsahuje súpravu a jej položky obsahujú sériové čísla
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

FIK, BKP, PKP - kedy sa ktorý údaj tlačí

Podmienka pre tlač FIK, PKP a BKP pri odoslaní do EET
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Analýza predaja a položky, ktoré do nej patria

Ktoré položky patria do analýzy predaja
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Čiastočné odpočítanie zálohovej platby

Ako môžem čiastočne odpočítať zálohovú platbu v konečnej faktúre
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Automatické vyplnenie riadku 20 DPH

Nemôžem nastaviť automatické vyplnenie riadku 20 DPH pre faktúry vystavené do EÚ
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Súhrnná fakturácia objednávok

Ako súhrnne fakturovať prijaté objednávky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spárovanie viacerých platieb s faktúrou

Môžem spárovať dve platby s jednou faktúrou
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Úhrada tohtoročnej faktúry platbou z minulého roka

Máme minuloročné úhrady od klientov a tohtoročné faktúry, ako to spárovať/nastaviť, aby sa faktúry uhradili?
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prenesená daňová povinnosť

Ako zadať faktúru vydanú/prijatú s prenesenou daňovou povinnosťou §92
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vytvorenie nedaňového zálohového listu

Ako vystaviť nedaňový zálohový list
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Bazárový tovar

Predaj bazárového tovaru - zdaňovanie podľa § 90 zákona o DPH
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Číslo DPH zákazníka

Ako môžem zadať číslo DPH zákazníka do adresára
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Faktúry prijaté od jednej spoločnosti

Faktúry prijaté od jednej spoločnosti a stavy ich úhrady
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

ExternalOrderID - objednávka v ISDOC faktúre

Podľa akých podmienok obsahuje ISDOC faktúra hodnotu v poli ExternalOrderID
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odpočet zálohovej faktúry - základný návod

Ako zadať odpočet zálohovej faktúry do štandardnej faktúry (daňového dokladu)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako zmeniť stav faktúry z čiastočne uhradenej na uhradenú

Ako zmeniť stav faktúry z čiastočne uhradenej na uhradenú
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Fixopia: Neautorizovaný pokus o vytvorenie záznamu (DoklFak#-1)

Fixopia: Neautorizovaný pokus o vytvorenie záznamu (DoklFak#-1)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Faktúra vytvorená z objednávky neobsahuje položky

Ako vytvoriť zálohu z objednávky a faktúru z nej tak, aby obsahovala položky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Poukážka a EET

Ako zabezpečiť správne odoslanie do EET v prípade predaja a uplatnenia poukážky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kalkulačka zliav

Ako funguje kalkulačka zliav pri zadávaní položiek vo vystavenej faktúre
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: nákup

Import ISDOC s cenníkovými položkami

Ako zabezpečiť, aby boli vo faktúre ISDOC pri importe položky prepojené s cenníkom
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Podľa akého dátumu je denná sadzba získaná v prijatej faktúre

Denná sadzba - dátum na prijatej faktúre
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Načítanie faktúr naskenovaním kódu QR

Načítanie faktúr naskenovaním kódu QR
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spárovanie čiastočne uhradenej faktúry

Čiastočne uhradenú faktúru nie je možné spárovať s interným dokladom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vystavená objednávka - výpočet DPH

Vystavená objednávka vyčísľuje DPH pre zahraničného dodávateľa, ako to vyriešiť
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako vytvoriť faktúru z účtenky

Ako vytvoriť FAP z účtenky len pre niektoré položky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odpočet prijatej zálohy v cudzej mene

Odpočet prijatej zálohy v cudzej mene
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Fakturácia účtenky

Môžem fakturovať len časť položiek z účtenky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Platba FAP z bankového úveru

Ako zaevidovať bankový úver a uhradiť z neho faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Sady vo vystavenej objednávke

Možno do vystavenej objednávky pridať sady
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Úhrada FAP v hotovosti

Pri úhrade faktúry prijatej v hotovosti nemôžem vybrať typ pokladničného dokladu, ktorý sa používa podobne ako pri vystavených faktúrach
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zľava na doklade

Ako vytvoriť zľavu na doklade v CZK a nie v percentách?
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Údaje v prijatej faktúre

Údaje v prijatej faktúre a ich význam
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kurzový rozdiel pre odpočet záloh

Kurzový rozdiel pre odpočet záloh v prijatých faktúrach
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zvýšiť cenu tovaru o súvisiace náklady

Ako zabezpečím, aby sa cena tovaru zvýšila o súvisiace náklady
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Faktúra bez odpočtu DPH - Slovensko

Ako zadať faktúru s DPH na úhradu, ale bez odpočtu DPH - slovenská legislatíva
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zrušenie omylom prijatej faktúry

Omylom ste zaúčtovali prijatú faktúru. Ako môžem zrušiť alebo vymazať faktúru
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Objednávka z uloženého dotazu

Ako pracovať s objednávkami v uloženom dotaze?
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

#$Flexi preberá DPH od prijatia do prijatej faktúry

Flexi preberá DPH od prijatia do prijatej faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zálohová platba faktúry prijatej v cudzej mene

Ako uhradiť zálohu na faktúru prijatú v cudzej mene
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: peniaze

ČSOB

ČSOB - načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Moneta Money Bank

Moneta Money Bank - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V tlačovej zostave sa mi zlúčia kredity od viacerých partnerov

V tlačovej zostave zmluvy o vzájomnom započítaní pohľadávok sa mi zlúčia kredity od rôznych partnerov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Účtovanie kryptomien

Ako rezervovať kryptomeny v systéme ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

PayPal

PayPal - Načítanie bankových výpisov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

ČSOB platobná brána

ČSOB platobná brána - Načítanie bankových výpisov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Equa bank

Equa bank - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

FIO

FIO - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vystavenie platobného príkazu na čiastočne uhradenú prijatú faktúru

Môžem vystaviť platobný príkaz na zostatok sumy z už čiastočne uhradenej faktúry
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Česká spořitelna

Česká spořitelna - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Online sťahovanie výpisov z FIO banky

Nastavenie dátumu, od ktorého sa majú výpisy z FIO banky sťahovať do Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Párovanie dokladu v CZK s platbami v CZK a v cudzej mene

Párovanie dokladu s platbami v rôznych menách
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Formát ABO nie je podporovaný formát

Hlásenie o chybe "Formát ABO nie je podporovaný formát."
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Platobná brána ComGate

Pokyny na nastavenie platobnej brány ComGate
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pole "bankový účet" obsahuje neplatný záznam v číselníku

Nemôžeme vytvoriť zápočet z dôvodu nesprávneho záznamu v číselníku
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Načítanie výpisov v inej mene

Môžete načítať výpisy pre dva účty v inej mene s rovnakým číslom účtu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Párovanie platieb na prelome rokov

Párovanie platieb uskutočnených na prelome rokov - cudzia mena
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Expobank

Expobank - Načítanie bankových výpisov a vytváranie platobných príkazov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Online import zlyhal - chyba syntaxe

Zlyhal online import - chyba syntaxe
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nesúlad zostatkov v bankovej knihe s hlavnou knihou

Moje konečné zostatky v bankovej knihe nesúhlasia s hlavnou knihou, ako to môžem skontrolovať
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Duplicitné načítanie výpisov

Načítal sa mi do banky dvakrát ten istý výpis
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nesprávny dátum pri preberaní výpisov

Preberanie výpisov s nesprávnym dátumom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Formát banky pre výpisy a príkazy

Môžem nastaviť iný formát banky pre výpisy a iný pre príkazy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Párovanie dokladov v cudzej mene

Ako spárovať platbu v cudzej mene s faktúrou vystavenou v cudzej mene
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vzájomný zápočet v rôznych menách

Vzájomný zápočet - záväzok v CZK a pohľadávka v EUR
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spätné načítanie výpisov z FIO

Spätné načítanie výpisov z Fio banky za niekoľko mesiacov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prepočet meny v platobnom príkaze

Môžem v platobnom príkaze prepočítať menu faktúry na inú menu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Čo je potrebné na načítanie výpisov z podateľne

Čo je potrebné na načítanie výpisov z podateľne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako zaevidovať účtenku

Ako zaevidovať účtenku
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Základný kapitál

Ako je najjednoduchšie zadať základný kapitál do Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nahrávanie platobného príkazu do FIO banky

Nahrávanie platobného príkazu do FIO banky - MacOS
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pokladničná kniha

Pokladničná kniha neodpočítava niektoré sumy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rozdielny zostatok na bankovom účte

Nesúhlasí konečný zostatok na bankovom účte (na konci obdobia) so začiatočným zostatkom na bankovom účte (na začiatku obdobia)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vybraný formát ABO nepodporuje príkazy v inej mene, ako je mena banky

Chyba: Vybraný formát ABO nepodporuje príkazy v inej mene, ako je mena banky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Platobný príkaz: Podmienky pre načítanie dokladu

Aké doklady môžem načítať do platobného príkazu, za akých podmienok
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vymazané online výpisy

Čo mám robiť, ak som v module Banka vymazal výpisy FIO banky, ktoré boli stiahnuté do Flexi online pomocou tokenov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Preberanie výpisov PayPal hlási chybu

Nemožno importovať výpis z účtu PayPal
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

The Pay

The Pay
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Párovanie rôznych mien

Párovanie faktúr v cudzej mene s bankou v CZK
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spárovanie viacerých položiek s faktúrou

Môžem spárovať viacero položiek so zálohovou faktúrou/faktúrou v banke súčasne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Započítanie v rôznych menách

Započítanie - faktúra vystavená v CZK a banka ju prijíma v mene
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Načítanie výpisov

Nastavenia potrebné na načítanie bankových výpisov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vzájomný úver

Ako vytvoriť vzájomný úver
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Online sťahovanie výpisov

Pri online sťahovaní výpisov z FIO banky sa moje výpisy v EUR stiahnu ako CZK
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spárovanie úhrady s dokladom

Ako spárovať úhradu v banke, pokladni s dokladom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Online sťahovanie výpisov

Nedodržali ste 30s interval pri online sťahovaní výpisov z FIO banky (chyba)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spárovanie platby s viacerými faktúrami

Ako spárovať jednu platbu s viacerými faktúrami
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tento fakturačný doklad nie je určený na úhradu

Error: this invoice document is not intended for payment (DoclFak#550: doclK=documenttype.zdd).<p>
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účet v rôznych menách

Jeden účet v banke s rôznymi menami
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vytvorenie vzájomného kreditu pomocou sprievodcu

Vytvorenie vzájomného kreditu pomocou sprievodcu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výpisy z Raiffeisenbank

Aký typ formátu ABO stiahnuť z Raiffeisenbank
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Priradenie čiastočnej platby v mene

Ako priradiť čiastočne zaplatenú faktúru v EUR k platbe v CZK?
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Platobná brána účtujúca poplatok za transakciu

Ako sa vysporiadať s platobnou bránou účtujúcou poplatok za transakciu vo Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ručné vytvorenie väzby na úhradu

Pri ručnom vytvorení väzby na úhradu sa neponúkajú žiadne doklady
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spárovanie viacerých faktúr v cudzej mene

Ako spárovať platbu v CZK s viacerými faktúrami v cudzej mene
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: aktíva

Odpisy v daňovej evidencii

Odpisy majetku v daňovej evidencii
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

#$Ako správne evidovať pozemok v majetku

<p> Musíte vytvoriť nový typ majetku (Majetok - Typy - Typy majetku), kde typ bude "Neodpisovaný (len evidenčný)"</p> <p>Na samotnej karte majetku potom stačí vyplniť dátum zaradenia a cenu pri…
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Daňové odpisy zhodné s účtovnými odpismi

Môže Flexi generovať účtovné odpisy zhodné s daňovými odpismi, ak sa odpisovanie nezačne prvým dňom roka
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovanie majetku

Účtovanie majetku - odporúčania
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Séria dokladov majetku

Môžem pre majetok nastaviť niečo v zmysle série dokladov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zníženie hodnoty majetku

Zníženie hodnoty majetku a oprava odpisového plánu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Technické hodnotenie

Ako zadať technické hodnotenie
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Fotovoltaická elektráreň

Odpisy fotovoltaickej elektrárne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Sú zaúčtované odpisy majetku sledovateľné v interných dokladoch

<p>Odpisy sú sledovateľné len v účtovných výstupoch (napr. <i>Účtovníctvo -&gt; Účtovné výstupy -&gt; Zostatky účtov)</i> na príslušných účtoch (551).</p>
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Majetok odpisovaný v inom pláne

Dôkaz o majetku odpisovanom v inom pláne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: zamestnanci

Príspevok na karanténu

Ako zadať karanténny príspevok do mzdovej agendy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výpočet priemerného čistého zárobku

Aký je rozdiel medzi základnými rolami používateľov a rozšírenými právami?
Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Ako zadať odpočet za stravné lístky zamestnancov vo Flexi

Ako zadať odpočet za stravné lístky zamestnancov
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Platobná neschopnosť zamestnanca

V akej zložke mzdy sa má zadávať platobná neschopnosť zamestnanca
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Náhrada za dovolenku z priemeru

Ako vypočítať náhradu za dovolenku z priemernej mzdy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nie je vyplnená pravdepodobná výška príjmu

Tlačivo žiadosti o nemocenskú dávku, ...
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Príloha k žiadosti o dávku

Žiadosť o príspevok na opatrovanie dieťaťa do 10 rokov veku z dôvodu zrušenia školy/detského zariadenia
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Preplatenie voľna z dôvodu všeobecnej karantény

Ako nariadiť preplatenie mzdy z dôvodu vládneho opatrenia (COVID-19)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nie je vyplnený dátum "Vypočítané" pre mzdy

Po výpočte miezd nebol vyplnený dátum výpočtu miezd, preto nie je možné vygenerovať záväzky
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nezdaniteľná náhrada mzdy

Ako zadať nezdaniteľnú náhradu mzdy v systéme Flexi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Zdravotné poistenie na materskej dovolenke

Zamestnankyňa je na materskej dovolenke, ale zdravotné poistenie sa jej stále počíta
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie

Sociálne poistenie zamestnanca sa počíta z nižšej sumy ako zdravotné poistenie, ako
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Povinný podiel osôb so zdravotným postihnutím

Formulár o plnení povinného podielu osôb so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zrážka zo zdravotného poistenia

Ak mesiac začína cez víkend a choroba je v prvý pracovný deň v mesiaci, zrážka zo zdravotného poistenia sa nevypočíta v prvý deň
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odpočet na stravné

Odpočet na stravné sa mi objavil v iných záväzkoch a interných dokladoch, ako to môžem urobiť
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zmena mzdy v polovici mesiaca

Mzda zamestnanca sa zmenila v polovici mesiaca, ale po aktualizácii výplatnej pásky sa nezmenila
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako priradiť mzdy zamestnancov k jednotlivým zákazkám

Ako priradiť mzdy zamestnancov k jednotlivým zákazkám
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako vymazať zamestnanca

Ako vymazať zamestnanca z HR
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Doplatok k minimu

Nedostane zamestnanec doplatok k minimálnemu vymeriavaciemu základu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovanie zdravotného poistenia

Ako účtovať na účet daný 336 na jednotlivé analytiky zdravotných poisťovní
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Krátenie dovolenky

Môže Flexi znížiť nárok na dovolenku v prípade dlhodobej choroby
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dovolenka z minulého roka

Ako zadám zostávajúcu dovolenku z minulého roka do programu Flexi pri prechode z iného softvéru
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Opravy dovoleniek

Kde zadať zostatok dovolenky za minulý rok, krátenie dovolenky a kde preplatiť nevyčerpanú dovolenku
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ročné zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane za ukončený pracovný pomer
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ukončenie pracovného pomeru počas roka

Ukončenie pracovného pomeru počas roka a výpočet pomernej časti dovolenky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ročné zúčtovanie dane - dary

Ročné zúčtovanie dane - dary
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chýba povinné pole "kód činnosti" (/eldp09/items/t1[0]/@cod).

Error in XML ELDP: Mandatory field "activity code" (/eldp09/items/t1[0]/@cod) is missing.
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nárok na materskú dovolenku

Nárok na materskú a rodičovskú dovolenku
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Oprava priemeru práce

Oprava priemeru práce
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Mzdy na Slovensku

Mzdy v slovenskej legislatíve
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Heslo pre otvorenie výplatnej pásky

Zadanie hesla pre otvorenie výplatnej pásky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad zdravotného a sociálneho poistenia

Kde vygenerovať celkový prehľad zdravotného a sociálneho poistenia pre zamestnávateľa
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako zašifrovať výplatné pásky heslom

Ako zašifrovať výplatné pásky heslom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výpočet prepočítaného počtu zamestnancov

Formula pre výpočet prepočítaného počtu zamestnancov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Mzdy z predchádzajúcich rokov

V aktualizácii miezd nevidím mzdy z predchádzajúcich rokov.#$<p>Kontrola, či je začiatok pracovného pomeru nastavený na dátum zodpovedajúci daným rokom.</p>
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Rozdielne zaúčtovanie platov zamestnancov

Ako rozdeliť zamestnancov, ak potrebujem, aby ich platy mali rozdielne zaúčtovanie
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Hromadné oznámenie zamestnávateľa

Hromadné oznámenie zamestnávateľa - číslo platiteľa
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odmena pre konateľa

Odmena pre konateľa
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Záloha na mzdu

Ako zadať zálohu na mzdu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ročné zúčtovanie za ukončený pracovný pomer

Ako vyplatiť zamestnancovi ročné zúčtovanie v mesiaci, v ktorom je pracovný pomer už ukončený
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Exekúcia

Exekúcia - pole Zrážka zo mzdy do
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Neexistuje žiadne tlačivo pre prehľad platieb poistného zamestnávateľa

Chyba: Neexistuje formulár pre prehľad platieb poistného zamestnávateľa
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad Sociálnej poisťovne

Nevytlačí sa bankový účet v prehľade o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad poistného

Prehľad poistného - kód pre Sociálnu poisťovňu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Záloha na mzdy

Záloha na mzdy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predĺženie práceneschopnosti

Chybné predĺženie práceneschopnosti
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odmena vo výplatnej páske, ktorá neovplyvňuje výpočet mzdy

Môžeme vo výplatnej páske nastaviť odmenu, ktorá neovplyvňuje výpočet mzdy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zmena pracovného času

Ako nastaviť zmenu pracovného času v Personalistike a s ňou aj zmenu mesačnej mzdy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ročné zúčtovanie dane z príjmov

Môžem si vo Flexi vypočítať ročné zúčtovanie dane z príjmov a zadať preplatok/nedoplatok do konkrétneho platu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Náhrada za dovolenku z priemeru

Náhrada za dovolenku z priemeru
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Práca pre strediská

Kde je možné sledovať členenie podľa práce pre strediská zamestnanca
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kód ELDP

Evidenčný list - kód ELDP
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Potvrdenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia

Obsahuje výstup Flexi potvrdenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia pre jedného z manželov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Viac pracovných pomerov

Ak máme zamestnanca, ktorý má 2 pracovné pomery, je možné vyplatiť 1. pracovný pomer na účet a 2. v hotovosti
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

004 - 'Var. symbol' (/prehľad/zamestnávateľ/vs) obsahuje hodnotu s nesprávnou dĺžkou; 112 - Nesprávny variabilný symbol."

Prehľad o výške poistného - chyba pri nahrávaní XML na portál ČSSZ
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zľava na daňovníka

Ako nastaviť zľavu na daňovníka pre danú osobu v Personalistike
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Report for ISPV

Report for ISPV
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Preddavková daň namiesto zrážkovej dane

Na výplatnej páske mám namiesto zrážkovej dane uvedenú preddavkovú daň, prečo
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nadmerná dovolenka

Nadmerná dovolenka
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Oznámenie o nástupe do zamestnania - druh činnosti

Oznámenie o nástupe do zamestnania - druh činnosti
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príplatok za prácu nadčas a cez víkend

Príplatok za prácu nadčas a cez víkend
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ročné zúčtovanie dane

Ako zadať ročné zúčtovanie dane v mzdách
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Sociálne poistenie

Flexi vypočíta sociálne poistenie pre firmu vo výške 26%
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Sociálne poistenie pre EPC

Potrebujem, aby sa sociálne poistenie nevypočítavalo pre EPC (pri mzde nižšej ako 3000,-)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad zdravotného poistenia

Ako zobraziť prehľad zdravotného poistenia len pre konkrétnu poisťovňu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Modul: účtovníctvo

Daň z príjmov právnických osôb

Ako generovať daň z príjmov vo Flexi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Reverse charge v rámci EÚ

Ako zadávať faktúru v režime reverse charge v rámci EÚ?
Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Časové rozlíšenie

Ako zadať časové rozlíšenie prijatých faktúr
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Nevyúčtované zálohy na prijaté faktúry

Ako zistiť nevyúčtované zálohy na prijaté faktúry
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Slovensko - dobropisy v KV

Pôvodné sériové číslo faktúry
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Daňovo identifikovaná osoba

Podporuje Flexi daňovo identifikovanú osobu
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Evidencia pre účely DPH podľa § 100 zákona o DPH

Ako je možné z tejto evidencie vygenerovať výpis
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Vykazovanie v Súhrnnom výkaze

Ako zadať faktúru, aby sa dala vykázať v Súhrnnom výkaze
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Precenenie pohľadávok a záväzkov

Ako sa preceňujú pohľadávky a záväzky na konci účtovného obdobia
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Dokladovanie DPH v dokladoch, rozlíšenie neskoršieho odpočtu DPH pre FAP

Ako mám v dokladoch DPH zdokladovať, ktoré FAP majú neskorší odpočet DPH
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Účet sociálneho poistenia sa v príspevkových organizáciách do súvahy nezapočítava

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Správa o počiatočných stavoch účtov - jeden účet je rozdelený do viacerých riadkov

Správa o počiatočných stavoch účtov - prečo je jeden účet rozdelený do viacerých riadkov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Uplatnenie DPH z obdobia, keď sme ešte neboli platcami DPH

Ako uplatniť DPH z obdobia, keď sme ešte neboli platcami DPH
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nastavenie kontaktnej osoby pre prehľad o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu

Kde je možné nastaviť kontaktnú osobu pre prehľad o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie

Podporuje Flexi jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nenulový zostatok na účte 431001

Ako vyrovnať zostatok na účte 431001
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Účet sa neobjavuje v súvahe pracovného kapitálu, hoci sa o ňom v danom období účtuje

Účet sa neobjavuje v súvahe pracovného kapitálu, hoci sa o ňom v danom období účtuje
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Daňová evidencia a účtenky z predchádzajúceho účtovného obdobia

Ako uplatniť účtenky z predchádzajúceho účtovného obdobia v daňovej evidencii
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V súvahe príspevkovej organizácie nie je zahrnutý účet sociálneho poistenia

V súvahe príspevkovej organizácie chýba účet sociálneho poistenia
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Priradenie odpisov k vedľajším činnostiam

Ako nastaviť priradenie odpisov k vedľajším činnostiam
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Predĺženie účtovného obdobia - fiškálne obdobie

Predĺženie účtovného obdobia - fiškálne obdobie
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako zaúčtovať lízing

Ako zaúčtovať lízing
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako odstrániť nezaplatené faktúry zo zostatku

Ako odstrániť nezaplatené faktúry zo zostatku
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Účty oprávok

Prečo sú účty oprávok uvedené v účtovnej osnove ako aktívne, keď majú byť pasívne
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Rozdelenie na základ a DPH v prehľade daňovej evidencie

Kde nájdem rozdelenie na základ a DPH v prehľade daňovej evidencie
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Bankový/pokladničný doklad v DPH namiesto faktúry

Vstupuje bankový (pokladničný) doklad do dokladov DPH namiesto faktúry
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zostatok vs. pohyby na účtoch

Zostatok vs. pohyby na účtoch - sú rovnaké alebo rozdielne
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Skontrolovať skladový účet

Súhlasí stav našich zásob
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

SLOVENSKO - Daňové priznanie k DPH

SLOVENSKO - Správne vyplnenie daňového priznania k DPH
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako odpísať nezaplatený záväzok

Ako odpísať nezaplatený záväzok
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Automatické generovanie kurzových rozdielov - vypnutie

Je možné vypnúť automatické generovanie kurzových rozdielov v účtovných výkazoch
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zmena VS na spárovanom a odpočítanom ZDD

Ak zmením VS na spárovanom a odpočítanom ZDD, zmení sa podľa toho aj zodpovedajúci symbol v zostave
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Mesačný výkaz hospodárenia

Vytvorenie mesačného výkazu hospodárenia
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako preceňovať pohľadávky a záväzky

Ako preceňovať pohľadávky a záväzky v pokladničnej a bankovej evidencii
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Môžete zaplatiť doklad v cudzej mene z predchádzajúceho roka a následne ho inicializovať

Môžete zaplatiť doklad v cudzej mene z predchádzajúceho roka a následne ho inicializovať
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Dátum, podľa ktorého sú faktúry zaradené do DPH

Ktorý dátum zaradenia faktúr do DPH
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Osobitný režim DPH na Slovensku

Osobitný režim DPH na Slovensku
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Viditeľnosť skladových kariet v novom účtovnom období

Prečo nie sú skladové karty viditeľné v novom účtovnom období
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vytvorenie dodatočného daňového priznania

Vytvorenie dodatočného daňového priznania
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

DPH v systéme MOSS

Daň z pridanej hodnoty v systéme Mini One Stop Shop
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Chyba pri nahrávaní MOSS

Chybné spracovanie súboru: riadky ....... majú neplatný kód dodávateľa
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

SLOVENSKO - Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty

SLOVENSKO - Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty - Ako ho vyplniť
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Reverse charge mimo EÚ

Ako zadať faktúru s prenesením daňovej povinnosti mimo EÚ
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vyplnenie hlavnej ekonomickej činnosti v papierovom výkaze a v XML výkaze

Kde vyplniť hlavnú ekonomickú činnosť v papierovom výkaze a kde v XML výkaze
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Inventarizácia účtov

Tlačová zostava - Inventarizácia účtov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vystavenie slovenského daňového priznania k DPH z českej spoločnosti so sumami v EUR

Môžem vystaviť slovenské daňové priznanie k DPH z českej spoločnosti so sumami v EUR
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Kontaktná osoba a telefónne číslo v daňovom priznaní

Ako vyplniť kontaktnú osobu a telefónne číslo v daňovom priznaní
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Výkaz ziskov a strát pre neziskovú organizáciu

Výkaz ziskov a strát pre neziskovú organizáciu
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Odpisy za predchádzajúci rok nie sú zaúčtované

Ako zaúčtovať odpisy za predchádzajúci rok
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Duplicitné hodnoty položiek v Intrastat

Duplicitné hodnoty položiek sa zadávajú do Intrastatu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nesúhlasí pracovná súvaha s pohybmi na účtoch

Nesúhlasí pracovná súvaha s pohybmi na účtoch - ako to napraviť
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zadanie počiatočného stavu účtu v cudzej mene bez vytvorenia predchádzajúceho obdobia

Ako zadať počiatočný stav účtu v cudzej mene bez vytvorenia predchádzajúceho obdobia
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Súhrnná správa XML neobsahuje DIČ a krajinu zákazníka

Export do súhrnnej správy XML neobsahuje DIČ a krajinu zákazníka
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Inicializácia ďalšieho účtovného obdobia sa v cloude nespustí ani po dlhšom čase

Čo robiť, ak sa inicializácia ďalšieho účtovného obdobia v cloude nespustí ani po dlhšom čase
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Doklad vytvorený inicializáciou a uhradený v tom istom roku

Ako odstrániť precenenie dokladu vytvoreného inicializáciou, ak bol doklad následne uhradený v tom istom roku
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zadávanie neuhradených faktúr z predchádzajúceho obdobia pri prechode na Flexi

Ako zadať neuhradené faktúry z predchádzajúceho obdobia pri prechode na Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V zostatkoch na účtoch sa nezhodujú sumy v rôznych menách

V zostatkoch na účtoch v rámci jedného účtu v EUR sa nezhodujú sumy v CZK a EUR (alebo v inej mene). Doklady v CZK a ich sumy sú zaúčtované len…
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zadávanie neuhradených faktúr z predchádzajúceho roka, ak pracujete s Flexi len od tohto roka

Postup pri zadávaní neuhradených faktúr z predchádzajúceho roka, ak pracujete s Flexi len od tohto roka
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Podmienky pre vykazovanie faktúry v súhrnnom výkaze na Slovensku

Ako zadať faktúru, aby ju bolo možné vykázať v súhrnnom výkaze na Slovensku
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Je možné vykonať ročnú uzávierku k určitému dátumu

Je možné vykonať ročnú uzávierku k určitému dátumu v systéme Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Účtovanie zmluvy, aby bola viditeľná v analýze účtovania zmlúv

Na aké účty sa má zmluva účtovať, aby bola viditeľná v analýze účtovania zmlúv
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Čo mám robiť, ak sa kontrolný výkaz nedá exportovať do XML pre daňový úrad

Čo mám robiť, ak sa kontrolný výkaz nedá exportovať do XML pre daňový úrad
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Rozdiel medzi štandardnou účtovnou osnovou a účtovou osnovou

Čím sa líši štandardná účtovná osnova a účtovná osnova
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zníženie odpočtu

Ako zadať zníženie odpočtu do systému Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nastavenie počiatočných zostatkov na účtoch pri začatí práce s Flexi

Ako nastaviť počiatočné zostatky na účtoch pri začatí práce s Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ročné zúčtovanie preddavkov a zrážkovej dane

Generovanie ročného zúčtovania preddavkov a zrážkovej dane
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Existuje rozdiel v zaokrúhľovaní v súhrnnom výkaze a v daňovom priznaní

Ako Flexi rieši zaokrúhľovanie
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nezhoduje sa výsledok hospodárenia a strata s predchádzajúcim obdobím

Zhoduje sa výsledok hospodárenia a strata k určitému dátumu s predchádzajúcim obdobím
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Následná správa o audite - rýchla odpoveď na výzvu

Následná správa o audite - rýchla odpoveď na výzvu
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako odpísať nezaplatenú pohľadávku

Ako odpísať nezaplatenú pohľadávku
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V súhrnnej zostave sa v PDF zobrazuje menej riadkov ako v súhrnnej zostave

Súhrnná zostava zobrazuje v PDF len 40 riadkov, hoci v mojej súhrnnej zostave je viac riadkov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Modul: GDPR

Rodné čísla detí z pohľadu GDPR

Na účely daňového zvýhodnenia spracúvame rodné čísla detí, ide o osobné údaje detí
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Uchovávanie údajov bývalých zákazníkov z pohľadu GDPR

Ak máme v adresári spoločnosti, ktoré už nie sú našimi zákazníkmi alebo už neexistujú, čo s nimi urobíme
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako zabezpečím údaje klienta v súbore PDF

Keď posielam súbory PDF klientovi, ako tieto údaje zabezpečím
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Na aké subjekty sa vzťahuje GDPR

Ochrana sa vzťahuje na fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a čo napríklad na fakturačné spoločnosti (a.s., s.r.o.)
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Šifrovanie údajov na vlastnom serveri/lokálnej inštalácii z pohľadu GDPR

Je potrebné šifrovať údaje na vlastnom/lokálnom serveri
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ako overiť klienta, ak poznám e-mail len z pohľadu GDPR

Ako overiť, že ide o klienta? Ak mi pošle e-mail, mám si ho uložiť a na aký účel
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Príjemca údajov a spracovateľ vo svetle GDPR

Aký je vzťah medzi príjemcom údajov a spracovateľom
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zamestnanec z pracovnej agentúry - ako zaobchádzať s jeho údajmi

Zamestnávame zamestnancov prostredníctvom pracovnej agentúry. Sme správcom alebo spracovateľom
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Databáza kontaktov na marketingové účely z pohľadu GDPR

Je možné zakúpiť databázu kontaktov fyzických osôb na marketingové účely
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Spracovateľská zmluva s ABRA Flexi

Ako je to so spracovateľskými zmluvami medzi vašou spoločnosťou a ABRA Flexi v zmysle GDPR
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Maximálne lehoty podľa typu účelu

Existuje zoznam maximálnych lehôt pre rôzne typy účelov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Čo sú to osobné údaje jednotlivca

Je osobným údajom aj údaj, ktorý nájdem na webovej stránke zákazníka alebo spoločnosti? (telefón, e-mail, kontaktná osoba)
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vysoké a nízke riziko úniku osobných údajov

Ako definovať rozdiely medzi vysokým a nízkym rizikom z hľadiska GDPR
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

GDPR - užitočné odkazy

GDPR - užitočné odkazy
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

GDPR - požiadavky

GDPR - požiadavky
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

GDPR - Definícia účelov

GDPR - Definícia účelov
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

GDPR - Účely

GDPR -<p class="no-margin">Účely
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Úvod do GDPR vo Flexi

Úvodný článok, v ktorom je zhrnutý modul GDPR vo Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Import

Chyba: Ak sa má vygenerovať skladový doklad, musí sa vyplniť typ skladového dokladu.

Flexi vráti vyššie uvedenú chybu pri importovaní produktov do príjmu (pre výrobu)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prečíslovanie existujúcich dokumentov

Nahradenie interných čísel dokumentov importom
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Import stredísk pomocou XML

Je nejaký spôsob, ako importovať zoznam stredísk do Flexi
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Príklad použitia nástroja Flexi2XML

Ako odstrániť a importovať štítky z Excelu
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chyba pri importe z Excelu: má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky

Pri importe z XLS sa objaví java výnimka: už odstránené - má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import z Excelu hlási chybu - alfa-2

Chyba v importe XLS - pole alfa-2 musí obsahovať 3-miestny kód krajiny
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import obrázkových príloh

Import obrázkových príloh pomocou XML
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chyba programu pri importe z Excelu: ešte nie je implementovaná

Pri importe z Excelu sa môže vyskytnúť nešpecifikovaná chyba - ešte nie je implementovaná
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chyba aplikácie počas importu Excelu

Fixopia (chyba aplikácie): Váš InputStream nebol ani OLE2 stream, ani OOXML stream
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chyba pri importe predajných cien z Excelu

Pri importe XLS sa vyskytla chyba - V zadanom období sa už zákazník v tomto stredisku nachádza. [Subscriber 1395]: company - null
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aký je maximálny počet záznamov pri importe z programu Excel

Aký je maximálny možný počet riadkov v súbore XLS na import
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako importovať bezpoložkovú faktúru pomocou programu Excel

Môžem importovať bezpoložkovú faktúru s čiastkou pomocou súboru XLS
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako importovať nákupné ceny v cudzej mene pomocou programu Excel

Import nákupných cien/dodávateľov v cudzej mene pomocou súborov XLS
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako importovať riadkovú faktúru FAV z iného softvéru so správnymi sumami vrátane DPH s rôznym zaokrúhlením

Môžem importovať riadkové faktúry vystavené z iného softvéru
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import XML v aplikácii sa končí chybou

Pri importe sa zobrazí hlásenie "Koreňový element musí byť 'winstrom' alebo 'Flexi'"
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import sa skončí s chybou - Nekonečno alebo NaN

Chybou počas importu: Nekonečno alebo NaN
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import BOM pomocou XML

Môžete importovať BOM pomocou XML importu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Importovať zložky miezd pomocou XML

Môžete importovať zložky miezd pomocou importu XML
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako riešiť duplicitu atribútov pri importe XML do cenníka

Duplicita atribútov môže nastať pri importe atribútov pomocou XML
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago