Vykazovanie v Súhrnnom výkaze

Ako zadať faktúru, aby sa dala vykázať v Súhrnnom výkaze

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

1. Musíme mať obchodného partnera zapísaného v adresári, je potrebné mať vyplnené jeho IČ DPH a zaškrtnuté pole "Platca DPH"

2. Vo faktúre vyberieme kód účtovania, ktorý bude niesť kód DPH: dodanie tovaru alebo služby

Ak splníme tieto dve podmienky, systém Flexi automaticky nastaví riadky DPH 20 alebo 21 a faktúra sa zobrazí v súhrnnej správe.

Did this answer your question?