Skip to main content
All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)

Často kladené otázky a databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače


Aktualizácia jazyka Java na serveri so systémom Windows
Nefunkčné filtrovanie a problémy s náhľadom správy v systéme macOS Big Sur
Chyba: trieda java.lang.StackOverflowError
Preinštalovanie aplikácie na plochu
Nastavenie dostupnosti ABRA Flexi v sieti
Nemožnosť prihlásiť sa do miestnej aplikácie Flexi v systéme macOS
Ako zistiť, či bol konkrétny záznam z ABRA Flexi vymazaný?
Migrácia z PostgreSQL 8.x na 9.x pomocou pg_dumpall
Pri spustení sa objaví chyba aplikácie - Nepodarilo sa uložiť nastavenia aplikácie
Fixopia: StackOverflowError
Systémová chyba č. 5 pri spúšťaní dátového úložiska v systéme Windows
Po aktualizácii servera s OpenJDK sa nedá pripojiť k spoločnosti
Chyba "Príliš veľa otvorených súborov v systéme" na Mac OS X
Verzie ukladania údajov
Nastavenie SPF pre prevádzku v cloude
Flexi sa nezobrazuje správne, pozície textu a odkazov v aplikácii nie sú v poriadku
Ako odinštalovať Javu v systéme macOS
Oprava: Neplatné číslo riadku (1048576) mimo povoleného rozsahu (0..1048575)
Fixopia: nemohla inicializovať proxy server - nie je k dispozícii Session
Chyba pri inštalácii v systéme Windows
Inštalácia Flexi na Debian Buster
PSQLException: ERROR: language "pltcl" does not exist
Kľúč GPG vypršal EXPKEYSIG
Zvýšenie pamäte Javy
Debian - PostgreSQL
Prihlásení používatelia
32bit Windows server 2003 -> 64bit R2
Interný server HTTP ERROR 500: OldAppServerException
HeadlessException
Ako oddeliť databázu od Flexi
Cloud - názov inštancie
Verzia programu pgAdmin pre PostgreSQL
Nejde spustiť klientská aplikácia
Aplikácia padá niekoľkokrát denne
Chyba pri odosielaní dokumentu e-mailom cez MS Outlook
Nemožno sa pripojiť k úložisku dát
Fixopia: komponent musí byť zobrazený na obrazovke, aby bolo možné určiť jeho umiestnenie
Chyba ApplicationListener po inštalácii obsluhy udalostí aplikácie
Chyba EET
Ladiace výpisy
Po aktualizácii na Javu 171 nie je možné načítať sklady
Nastavenia servera Debian - môžete počúvať IPv4 aj IPv6?
Nastavenie platobného terminálu
URL pre kontrolu stavu Flexi
Dočasné súbory Flexi
GenericJDBCException: ERROR: deadlock detected (error)
Otváranie html príloh alebo obrázkov z Flexi
URL adresa lokálnej inštalácie
Zrušenie vystavených faktúr prostredníctvom XML trvá neúmerne dlho
Inštalácia na Linux Fedora 32 (33)
HttpContentTooLargeException
Chyba v *buntu 18.04: parameter trustAnchors musí byť neprázdny
Veľkosť dát spoločnosti v cloude
Nefunguje tlač
Spustenie nespusteného servera
Úložisko Linuxu nie je aktuálne
Chyba: JRELoadError
Vysoké rozlíšenie písma vo Flexi v operačnom systéme KDE (kubuntu) - riešenie
Chyba pri tlači z aplikácie Flexi
Vytváranie používateľských zostáv
Nemôžem spustiť aktualizáciu Flexi, systém ju blokuje
Paralelné spracovanie SQL dotazov v PostgreSQL 10
Flexi netlačí - Windows 10
Pripojenie k databáze
Flexi a jeho zálohovanie je pomalé
Odoslanie faktúry e-mailom v Linuxe neobsahuje prílohu
Chyba - centrálny server sa spúšťa, počkajte prosím
Nemožno spustiť klientskú aplikáciu
Lokálna inštalácia desktopovej aplikácie sa nenačíta v systéme MacOS Big Sur
Vo Win10 sa pri odosielaní dokumentov e-mailom prílohy nevkladajú do e-mailového klienta
Nemožno vymazať záznam, ku ktorému nie je väzba
Obnovenie hesla Flexi v lokálnej alebo serverovej inštalácii na OS Windows
Chyba zobrazovania záložiek a textových polí na Ubuntu 18.04
Ako zistím, ku ktorej spoločnosti má používateľ prístup
Chyba inštalácie Flexi v systéme macOS Mojave
Je možné do terminálu okrem sumy preniesť aj variabilný symbol
Fixopia: Nepodarilo sa získať odkaz na nadradenú zložku možnosti
Error: class java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
Výnimka vo vlákne "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError
Fixopia: SSLPeerUnverifiedException: peer nie je overený
Presun systému Flexi na nový server
Aktualizácia certifikátu HTTPS bez hesla správcu
Fixopie: A ResourcePool could not acquire a resource from its primary factory or source
Chyba: InvocationTargetException
Je možné kombinovať rôzne systémy (napr. Windows a Linux)
Fixopia: ERROR: invalid page header in block 1464 of relation
Získanie informácií o behu databázového servera
Databázový príkaz Kill (Zabiť) na nevykonaných procesoch, ktoré sú súčasťou jednej transakcie
Záplata v. 2018.1.1.1 a staršie
Flexi nemôže ukladať súbory na disk
Nemôžete spustiť Flexi na Linuxe
Chyba: inštalácia zlyhala, aplikácia nebola správne odinštalovaná, dátové úložisko nebolo možné spustiť.
Vyrovnávacia pamäť Flexi
Ako nastaviť viac pamäte pre Flexi server
Ako pristupovať k databáze v prípade cloudovej licencie
Nemôžem dosiahnuť, aby Java mala viac ako 1,2 GB
Podporované verzie Java
Konfigurácia PostgreSQL pre veľké inštalácie Flexi
Je možné nainštalovať Flexi na Synology NAS
Problémy so zobrazením Flexi v systéme Linux
Po aktualizácii Javy sa nemôžem prihlásiť na server z klientských staníc
Pri aktualizácii na serveri sa neuložili údaje spracované v klientskej aplikácii
Fixopia: IllegalStateException - Record should not be editable (User#)
macOS - vyskakovacie okná sa skrývajú pod hlavnými oknami
Fixopia: "Cannot construct cz.winstrom.service.cs.impl.CentralServerHelper$.."
Obnovenie hesla v systéme macOS
Fixopia: Daný komponent nie je záložka
Inštalácia FlexiBee na macOS
Funguje Flexi v systéme macOS Mojave
Chyba: JRELoadError
Ako sa prihlásiť do webového rozhrania v prípade vlastného servera alebo lokálnej inštalácie
Kľúčenka a Flexi
Umiestnenie servisného denníka v systéme Linux
Prístupy do systému Flexi
Oprava pre /usr/share/Flexi/bin/functions vo verzii 2018.2.6
Zabudnuté heslo
Dve verzie Javy
Ručné pridanie koreňovej certifikačnej autority DigiCert do databázy dôveryhodných certifikátov
Problém s pripojením k serveru
Dlhé časy odozvy v aplikácii Flexi (Cloud)
Cloudové zálohy
Kde nájdem protokol servera
Chyba pri obnove spoločnosti
Flexi sa po inštalácii nespustí
Fixopia: This dao has bean already closed
Ako získať niekoľko riadkov zo súboru Flexi.log (macOS, Linux)
Kde nájsť log PostgreSQL
Lokálna/Serverová inštalácia Flexi na Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) alebo odvodené distribúcie (Mint, Pop!_OS, ..)
Invalid File Handle 32
Problém pri spustení klientskej aplikácie
Dá sa ABRA Flexi spustiť na mobilných zariadeniach (mobil, tablet)
Fixopie: TLSAException - Timeout while resolving TLSA
Miestne úložisko je neplatné
Nastavenia služby Google SMTP v aplikácii vracajú chybu
Problémy s databázou PostgreSQL v aplikácii Flexi
Fixopia: Prístup k relácii je teraz odopretý?
Aplikácia hlási chybu pri nahrávaní bez ďalších informácií.
Ako obnoviť zálohu údajov na serveri
Chyba: 'pg_restore: [custom archiver] cannot read input file: end of file'
Vo Win10 sa mi vo Flexi
Chyba pri exporte do Excelu: "RunModalForWindow"
Nie je možné nastaviť prepojenie terminálu s macOS
Chýba funkcia pltcl a jej doplnenie
Fixopia: Broken pipe (Write failed)
Fixopia: ERROR: could not get lock on relation
Fixopie: IOException: Permission denied
Pri inštalácii na server SK Linux inštalácia zlyhá, ak chýba jazyková sada cs_CZ.utf8 (jazyková sada CZ)
Fixopie: java.lang.module.FindException: module java.xml.ws not found
Problémy so zobrazením ABRA Flexi
Fixopie: ClassNotFoundException: en.winstrom.vo.WSLokCiselnik

Používateľské roly vs. rozšírené používateľské práva (práva na viditeľnosť údajov)
Filtrovanie používateľov v záznamoch
Práva na viditeľnosť údajov
Aké práva sprístupnia reporty (dashboardy) a cash flow
Prílohy k faktúre
Premenovanie spoločnosti
Nastavenia servera SMTP v aplikácii
Nastavenie predvoleného e-mailového klienta pre Mac
Test zisťovania zmien komutovaných hodnôt
Číslo diery
Podporovaní e-mailoví klienti
Pokročilé automatické párovanie
Nahrávanie certifikátu elektronického podpisu
Automatické vytváranie skladových dokladov
Odosielanie e-mailov z webu
Odstránenie používateľa
Zobrazenie údajov zo systému Flexi na zákazníckom displeji
Stiahnutie kurzov
Diera v číselnom rade
Automatické zaokrúhľovanie
Predmet e-mailu
Nemôžete na numerickej klávesnici zadať desatinnú čiarku
Vyžadovanie podpisu na faktúre
Manuálne zálohovanie
Zmena certifikátu SSL
Ako pridať účtovné obdobie
Ako uzamknúť účtovné obdobia a jednotlivé moduly
Prepísanie interných čísel
Odpočet nezaplatenej zálohy
Vymazanie účtovného obdobia
Automatické viazanie používateľov
Formát prílohy
Viacero pečiatok pod jednou spoločnosťou
Preklad položky cenníka
Zmena písma na Macu
Text a obsah e-mailu
Konfigurácia zdrojov údajov
Úprava používateľov
Odstránenie používateľa
Systémové zvuky vo Flexi
Blokovanie používateľa
Rozšírenie oprávnení
Čo znamená "Spolu bez záloh" v súčtoch
Logo a pečiatka
Serverové práva
Zmena číselného radu
Hromadné odomykanie dokumentov
Importovať nastavenia spoločnosti
Obmedzenie práv k predajnej pokladni
Rozlíšenie obrazovky
Chyba pri preberaní výmenného kurzu
Kódy EAN na cenníkových položkách

Importné poplatky k položkám cenníka
Tlač vlastných merných jednotiek.
Zúčtovanie žiadostí o expedíciu
EKOKOM
Rôzne záručné doby
Vrátenie tovaru s inou cenou
Zmena hodnoty na výdajnom stojane
Import ISDOC - naskladnenie tovaru
Inventúra
Úprava ceny na príjemcu
Záznamy o obaloch EKO-KOM
Inventúra - nedostatok tovaru
Žiadosti o výdaj a ich vybavovanie
Filter - Sady a súpravy
Rezervácie a ich zúčtovanie
Nesúlad v inventúre
Vytvorenie predajnej ceny
Viac skladov na jednom výdajnom mieste
Cena v cenníku (počet desatinných miest)
Zjednotenie skladov
Prenos obrázkov do e-shopu
Je možné fakturovať len ľubovoľný počet položiek faktúry
Vymazanie skladu
Generovanie položiek v inventúre
Zaokrúhľovanie cenníkových cien
Inventúra skladu
Aktualizácia ceny na príjemcu
Zlý stav zásob v inventúre
Výroba z polotovaru
Generovanie požiadaviek na odoslanie
Zlúčenie dvoch kariet cenníka
Ako zaznamenať kusovník
Neexistuje výdaj materiálu
Nedostatok materiálu vo výrobe
Môžete presunúť vetvu v strome cenníka
Do verzie 2021.4.0 - Účtovanie zásob v B
Hodnota uvedená v prvku štatistického znaku (additionalGoodsCode) nie je pre daný kód kombinovanej nomenklatúry povolená.
Dodací list bez faktúry
Chyba Intrastatu: Množstvo v dodatočnej mernej jednotke musí byť väčšie ako nula.
Prenesenie zásob do nového obdobia
Iná šarža pre každé balenie
Individuálne ceny
Naskladnenie výrobku bez odpočtu materiálu
Nesúlad skladovej hodnoty
Rezervácia súpravy
Poukážky a vouchery

Stav dokumentu "Zaplatené (ručne)"
Vytváranie sankčných faktúr
Varianty vytvárania rezervácií
Vystavená faktúra s položkami cenníka v mene
InstaDesk - export
Vrátenie tovaru - predajná pokladňa
Ako nastaviť automatickú tlač účteniek
Vlastné názvy pre stavy ponúk a objednávok
Kontakty na faktúre
Vytvorenie nového dopravného formulára (dopravcu)
Zaokrúhľovanie faktúry
Vytvorenie ZDD - DPH
Účtovanie predaja
Kde nájdete formulár "Inventúra pohľadávok a záväzkov"
Automatická negatívna rezervácia
Rekapitulácia DPH - odberateľ mimo ČR, platiteľ DPH v ČR
Položky súpravy v analýze predaja
Nemožno vytvoriť faktúru zo zálohy
Účet DAL nie je priradený k evidencii tržieb z predpisu zaúčtovania
Intrastat v prípade dobropisu
Viacero faktúr s rovnakým VS
Zaokrúhľovacia položka v PDP
Čiastočné odpočítanie zálohovej platby
Odpočet nezaplatenej zálohy
Suma neuhradených faktúr
Registrácia DPH v inej krajine
Elcom - Zrušenie dokladu
Fakturácia z viacerých objednávok
Vlastná doprava vo faktúre
Analýza zmlúv - sú zahrnuté aj nedaňové doklady
Zálohový odpočet - konečná faktúra zostáva nezaplatená
Report pre zálohy a ZDD, ktoré neboli odpočítané
Konverzný kurz na faktúre
Zaúčtovanie predaja - prednastavenie hodnôt
Chyba: "Musíte vybrať balík pre položku katalógu s preddefinovanými balíkmi"
Nekonzistentné pole DPH Dal na položke
Dobropis so súpravou, ktorej položky obsahujú sériové čísla
FIK, BKP, PKP - kedy sa ktorý údaj tlačí
Analýza predaja a položky, ktoré do nej patria
Čiastočné odpočítanie zálohovej platby
Automatické vyplnenie riadku 20 DPH
Súhrnná fakturácia objednávok
Spárovanie viacerých platieb s faktúrou
Úhrada tohtoročnej faktúry platbou z minulého roka
Prenesená daňová povinnosť
Vytvorenie nedaňového zálohového listu
Bazárový tovar
Číslo DPH zákazníka
Faktúry prijaté od jednej spoločnosti
ExternalOrderID - objednávka v ISDOC faktúre
Odpočet zálohovej faktúry - základný návod
Ako zmeniť stav faktúry z čiastočne uhradenej na uhradenú
Fixopia: Neautorizovaný pokus o vytvorenie záznamu (DoklFak#-1)
Faktúra vytvorená z objednávky neobsahuje položky
Poukážka a EET
Kalkulačka zliav

ČSOB
Moneta Money Bank
V tlačovej zostave sa mi zlúčia kredity od viacerých partnerov
Účtovanie kryptomien
PayPal
ČSOB platobná brána
Equa bank
FIO
Vystavenie platobného príkazu na čiastočne uhradenú prijatú faktúru
Česká spořitelna
Online sťahovanie výpisov z FIO banky
Párovanie dokladu v CZK s platbami v CZK a v cudzej mene
Formát ABO nie je podporovaný formát
Platobná brána ComGate
Pole "bankový účet" obsahuje neplatný záznam v číselníku
Načítanie výpisov v inej mene
Párovanie platieb na prelome rokov
Expobank
Online import zlyhal - chyba syntaxe
Nesúlad zostatkov v bankovej knihe s hlavnou knihou
Duplicitné načítanie výpisov
Nesprávny dátum pri preberaní výpisov
Formát banky pre výpisy a príkazy
Párovanie dokladov v cudzej mene
Vzájomný zápočet v rôznych menách
Spätné načítanie výpisov z FIO
Prepočet meny v platobnom príkaze
Čo je potrebné na načítanie výpisov z podateľne
Ako zaevidovať účtenku
Základný kapitál
Nahrávanie platobného príkazu do FIO banky
Pokladničná kniha
Rozdielny zostatok na bankovom účte
Vybraný formát ABO nepodporuje príkazy v inej mene, ako je mena banky
Platobný príkaz: Podmienky pre načítanie dokladu
Vymazané online výpisy
Preberanie výpisov PayPal hlási chybu
The Pay
Párovanie rôznych mien
Spárovanie viacerých položiek s faktúrou
Započítanie v rôznych menách
Načítanie výpisov
Vzájomný úver
Online sťahovanie výpisov
Spárovanie úhrady s dokladom
Online sťahovanie výpisov
Spárovanie platby s viacerými faktúrami
Tento fakturačný doklad nie je určený na úhradu
Účet v rôznych menách
Vytvorenie vzájomného kreditu pomocou sprievodcu
Výpisy z Raiffeisenbank
Priradenie čiastočnej platby v mene
Platobná brána účtujúca poplatok za transakciu
Ručné vytvorenie väzby na úhradu
Spárovanie viacerých faktúr v cudzej mene

Príspevok na karanténu
Výpočet priemerného čistého zárobku
Platobná neschopnosť zamestnanca
Náhrada za dovolenku z priemeru
Nie je vyplnená pravdepodobná výška príjmu
Príloha k žiadosti o dávku
Preplatenie voľna z dôvodu všeobecnej karantény
Nie je vyplnený dátum "Vypočítané" pre mzdy
Nezdaniteľná náhrada mzdy
Zdravotné poistenie na materskej dovolenke
Sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Povinný podiel osôb so zdravotným postihnutím
Zrážka zo zdravotného poistenia
Odpočet na stravné
Zmena mzdy v polovici mesiaca
Ako priradiť mzdy zamestnancov k jednotlivým zákazkám
Ako vymazať zamestnanca
Doplatok k minimu
Účtovanie zdravotného poistenia
Krátenie dovolenky
Dovolenka z minulého roka
Opravy dovoleniek
Ročné zúčtovanie dane
Ukončenie pracovného pomeru počas roka
Ročné zúčtovanie dane - dary
Chýba povinné pole "kód činnosti" (/eldp09/items/t1[0]/@cod).
Nárok na materskú dovolenku
Oprava priemeru práce
Mzdy na Slovensku
Heslo pre otvorenie výplatnej pásky
Prehľad zdravotného a sociálneho poistenia
Ako zašifrovať výplatné pásky heslom
Výpočet prepočítaného počtu zamestnancov
Mzdy z predchádzajúcich rokov
Rozdielne zaúčtovanie platov zamestnancov
Hromadné oznámenie zamestnávateľa
Odmena pre konateľa
Ročné zúčtovanie za ukončený pracovný pomer
Exekúcia
Neexistuje žiadne tlačivo pre prehľad platieb poistného zamestnávateľa
Prehľad Sociálnej poisťovne
Prehľad poistného
Predĺženie práceneschopnosti
Odmena vo výplatnej páske, ktorá neovplyvňuje výpočet mzdy
Zmena pracovného času
Ročné zúčtovanie dane z príjmov
Náhrada za dovolenku z priemeru
Práca pre strediská
Kód ELDP
Potvrdenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia
Viac pracovných pomerov
004 - 'Var. symbol' (/prehľad/zamestnávateľ/vs) obsahuje hodnotu s nesprávnou dĺžkou; 112 - Nesprávny variabilný symbol."
Zľava na daňovníka
Report for ISPV
Preddavková daň namiesto zrážkovej dane
Nadmerná dovolenka
Oznámenie o nástupe do zamestnania - druh činnosti
Príplatok za prácu nadčas a cez víkend
Ročné zúčtovanie dane
Sociálne poistenie
Sociálne poistenie pre EPC
Prehľad zdravotného poistenia

Daň z príjmov právnických osôb
Reverse charge v rámci EÚ
Časové rozlíšenie
SK legislatíva riadky A.2 prenos daňovej povinnosti
Nevyúčtované zálohy na prijaté faktúry
Slovensko - dobropisy v KV
Daňovo identifikovaná osoba
Evidencia pre účely DPH podľa § 100 zákona o DPH
Vykazovanie v Súhrnnom výkaze
Precenenie pohľadávok a záväzkov
Dokladovanie DPH v dokladoch, rozlíšenie neskoršieho odpočtu DPH pre FAP
Účet sociálneho poistenia sa v príspevkových organizáciách do súvahy nezapočítava
Správa o počiatočných stavoch účtov - jeden účet je rozdelený do viacerých riadkov
Uplatnenie DPH z obdobia, keď sme ešte neboli platcami DPH
Nastavenie kontaktnej osoby pre prehľad o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu
Jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie
Nenulový zostatok na účte 431001
Účet sa neobjavuje v súvahe pracovného kapitálu, hoci sa o ňom v danom období účtuje
Daňová evidencia a účtenky z predchádzajúceho účtovného obdobia
V súvahe príspevkovej organizácie nie je zahrnutý účet sociálneho poistenia
Priradenie odpisov k vedľajším činnostiam
Predĺženie účtovného obdobia - fiškálne obdobie
Ako zaúčtovať lízing
Ako odstrániť nezaplatené faktúry zo zostatku
Účty oprávok
Rozdelenie na základ a DPH v prehľade daňovej evidencie
Bankový/pokladničný doklad v DPH namiesto faktúry
Zostatok vs. pohyby na účtoch
Skontrolovať skladový účet
SLOVENSKO - Daňové priznanie k DPH
Ako odpísať nezaplatený záväzok
Automatické generovanie kurzových rozdielov - vypnutie
Zmena VS na spárovanom a odpočítanom ZDD
Mesačný výkaz hospodárenia
Ako preceňovať pohľadávky a záväzky
Môžete zaplatiť doklad v cudzej mene z predchádzajúceho roka a následne ho inicializovať
Dátum, podľa ktorého sú faktúry zaradené do DPH
Osobitný režim DPH na Slovensku
Viditeľnosť skladových kariet v novom účtovnom období
Vytvorenie dodatočného daňového priznania
DPH v systéme MOSS
Chyba pri nahrávaní MOSS
SLOVENSKO - Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty
Reverse charge mimo EÚ
Vyplnenie hlavnej ekonomickej činnosti v papierovom výkaze a v XML výkaze
Inventarizácia účtov
Vystavenie slovenského daňového priznania k DPH z českej spoločnosti so sumami v EUR
Kontaktná osoba a telefónne číslo v daňovom priznaní
Výkaz ziskov a strát pre neziskovú organizáciu
Odpisy za predchádzajúci rok nie sú zaúčtované
Duplicitné hodnoty položiek v Intrastat
Nesúhlasí pracovná súvaha s pohybmi na účtoch
Zadanie počiatočného stavu účtu v cudzej mene bez vytvorenia predchádzajúceho obdobia
Súhrnná správa XML neobsahuje DIČ a krajinu zákazníka
Inicializácia ďalšieho účtovného obdobia sa v cloude nespustí ani po dlhšom čase
Doklad vytvorený inicializáciou a uhradený v tom istom roku
Zadávanie neuhradených faktúr z predchádzajúceho obdobia pri prechode na Flexi
V zostatkoch na účtoch sa nezhodujú sumy v rôznych menách
Zadávanie neuhradených faktúr z predchádzajúceho roka, ak pracujete s Flexi len od tohto roka
Podmienky pre vykazovanie faktúry v súhrnnom výkaze na Slovensku
Je možné vykonať ročnú uzávierku k určitému dátumu
Účtovanie zmluvy, aby bola viditeľná v analýze účtovania zmlúv
Čo mám robiť, ak sa kontrolný výkaz nedá exportovať do XML pre daňový úrad
Rozdiel medzi štandardnou účtovnou osnovou a účtovou osnovou
Zníženie odpočtu
Nastavenie počiatočných zostatkov na účtoch pri začatí práce s Flexi
Ročné zúčtovanie preddavkov a zrážkovej dane
Existuje rozdiel v zaokrúhľovaní v súhrnnom výkaze a v daňovom priznaní
Nezhoduje sa výsledok hospodárenia a strata s predchádzajúcim obdobím
Následná správa o audite - rýchla odpoveď na výzvu
Ako odpísať nezaplatenú pohľadávku
V súhrnnej zostave sa v PDF zobrazuje menej riadkov ako v súhrnnej zostave