Skip to main content
Nastavenie platobného terminálu

Systém Flexi podporuje platobný terminál Ingenico pre platformy Windows, Linux a MAC OS X

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pripojenie je možné uskutočniť pomocou sériového rozhrania (RS-232) alebo sieťového kábla (RJ45).

1. Overte, či vaša licencia podporuje platobný terminál.

2. Pripojte terminál a zistite názov portu, na ktorý je pripojený (sériové rozhranie). Prípadne nastavte adresu a port TCP/IP terminálu na počítač s POS (sieťovým rozhraním). Pozor na dynamické prideľovanie adries IP! V prípade pripojenia TCP/IP je potrebné zadať statickú adresu IP počítača.

3. Upravte súbor nastavení pos.xml v c:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom\ for Windows (alt. /etc/flexi/ pre Linux alebo /Library/Application Support/Flexi/Default/ pre MAC OS X), pričom uvediete názov portu:

<?xml version="1.0"?>


4. Po pripojení je zvyčajne potrebné reštartovať terminál.

5. Terminál musí byť nakonfigurovaný na komunikáciu prostredníctvom sériového portu alebo adresy a portu TCP/IP.

6. Správne nastavenie sa overuje zadaním platby v 1) Predaj - Predajná pokladňa, 2) Platba, forma platby musí byť kreditnou kartou, kde po stlačení tlačidla 3) Dokončiť by sa mala transakcia odoslať na platobný terminál.

  • Protokol TCP (UDP nie je podporovaný).

  • Užívateľ môže definovať len jeden port (ľubovoľný), napr. 33000 (musí byť povolený na firewalle).

Did this answer your question?