Zostatok vs. pohyby na účtoch

Zostatok vs. pohyby na účtoch - sú rovnaké alebo rozdielne

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?