Skip to main content
Môžete presunúť vetvu v strome cenníka

Môžete presunúť vetvu v strome cenníka

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Táto možnosť nie je k dispozícii v aplikácii pre počítače. Riešením je aktualizácia zoznamu cez API, tu nájdete stromovú štruktúru cenníka.

Aby ste v prípade potreby mohli vetvu presunúť, musíte upraviť prvok otec = ID novej nadradenej kategórie, potom prvok cesta = rovnako ako pre vetvu na rovnakej úrovni a prvok poradie = napr. 99, aby sa pre istotu zaradila na koniec.

Celá kategória vrátane podkategórií sa presunie, nie skopíruje.

Did this answer your question?