Skip to main content
Výroba z polotovaru

Môže sa polotovar vyrábať aj počas výroby konečného výrobku

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?