Nie, polotovar sa musí najprv vyrobiť (uskladniť). Flexi nedokáže vykonávať výrobu pre viacero úrovní.

Did this answer your question?