Zlúčenie dvoch kariet cenníka

Je možné zlúčiť dve karty cenníka (napr. ak sú nesprávne vytvorené duplicitné karty)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zlúčenie dvoch kariet cenníka nie je možné. Ak už bol vykonaný pohyb na duplicitných nesprávne zadaných kartách, nebude možné ich odstrániť. Ak chcete odstrániť nesprávnu kartu, bude potrebné vymazať príslušné skladové pohyby.

Je však možné obmedziť platnosť danej karty v cenníku (karta Správa) na dostupné obdobia, t. j. v ďalšom období sa už napríklad nesmie objaviť.

Did this answer your question?