Žiadosti o výdaj sa vybavujú od najstaršej po najnovšiu.

Did this answer your question?