Následná správa o audite - rýchla odpoveď na výzvu

Následná správa o audite - rýchla odpoveď na výzvu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak sme nevykonali žiadne opravy a potrebujeme len potvrdiť správnosť už predloženej správy o audite, začiarknite položku Rýchla odpoveď na výzvu, vyplňte
a zobrazí sa "prázdna správa". Túto správu ešte vygenerujeme klasicky v XML
a nahráme ju na adisepo.mfcr.cz

Ak by sme však museli vykonať nejaké opravy, neposkytujeme rýchlu odpoveď
na výzvu, ale vygenerujeme celú následnú správu o kontrole opráv a číslo výzvy potom môžete vyplniť na webovej stránke epo.

Did this answer your question?