Skip to main content
Odpočet zálohovej faktúry - základný návod

Ako zadať odpočet zálohovej faktúry do štandardnej faktúry (daňového dokladu)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

1) Najprv vytvorte zálohovú faktúru (faktúry), kde musíte vyplniť firmu.

2) Spárujte túto faktúru (faktúry) s bankovým dokladom. Zálohová(-é) faktúra(-y) bude(-ú) mať v stave platby príznak - Zaplatené.

3) Vytvorte klasickú faktúru, opäť vyplňte spoločnosť a pridajte celkovú sumu faktúry prostredníctvom položiek.

4) Kliknite na šípku vedľa tlačidla Pridať a vyberte možnosť Odpočítať zálohu/platbu. Spárujte všetky dodatočné platby s dokladom o úhrade.

Did this answer your question?