ISDOC faktúra obsahuje prvok ExternalOrderID za podmienky, že objednávka, z ktorej bola faktúra vytvorená, obsahuje prichádzajúce číslo (z prichádzajúceho čísla prepojenej objednávky sa dané číslo zapíše do prvku ExternalOrderID).

Did this answer your question?