Stáva sa to pri kopírovaní dokladov. Ak je na kopírovanom dokumente zaokrúhlenie, nový dokument prevezme túto informáciu a nepozerá sa na to, čo je nastavené na type dokumentu.

Did this answer your question?