Skip to main content
V zostatkoch na účtoch sa nezhodujú sumy v rôznych menách

V zostatkoch na účtoch v rámci jedného účtu v EUR sa nezhodujú sumy v CZK a EUR (alebo v inej mene). Doklady v CZK a ich sumy sú zaúčtované len v mene CZK, zatiaľ čo doklady v EUR sú zaúčtované v oboch menách (pre EUR sa vykonáva konverzia).</p>

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?