Skip to main content
Doklad vytvorený inicializáciou a uhradený v tom istom roku

Ako odstrániť precenenie dokladu vytvoreného inicializáciou, ak bol doklad následne uhradený v tom istom roku

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?