Je potrebné znovu inicializovať nasledujúce účtovné obdobie - precenenie už nenastane, ak je doklad uhradený.

Did this answer your question?