Ak potrebujeme vytlačiť inventarizáciu na konkrétnych účtoch (napr. pre audítora), môžeme tak urobiť v časti Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Pohyby na účtoch. Tu
vyfiltrujeme obdobia a účty a klikneme na tlačidlo Dokončiť. Potom si pod ikonou tlačiarne môžeme zobraziť tlačovú zostavu pre každý účet s názvom Pohyby
na účtoch - Inventúra.

Did this answer your question?