Môžete, ale je potrebné mať v číselníku kurzov (Nástroje -> Slovníky -> Kurzy) správny kurz (k 31.12.). Výsledný kurzový rozdiel medzi dokladom a platbou sa vypočíta správne, ak máte tento kurz k 31.12.

Nasledujúca inicializácia potom vytvorí kurzový rozdiel z precenenia v internej evidencii dokladov.

Did this answer your question?