Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Modul: účtovníctvo
Môžete zaplatiť doklad v cudzej mene z predchádzajúceho roka a následne ho inicializovať
Môžete zaplatiť doklad v cudzej mene z predchádzajúceho roka a následne ho inicializovať

Môžete zaplatiť doklad v cudzej mene z predchádzajúceho roka a následne ho inicializovať

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Môžete, ale je potrebné mať v číselníku kurzov (Nástroje -> Slovníky -> Kurzy) správny kurz (k 31.12.). Výsledný kurzový rozdiel medzi dokladom a platbou sa vypočíta správne, ak máte tento kurz k 31.12.

Nasledujúca inicializácia potom vytvorí kurzový rozdiel z precenenia v internej evidencii dokladov.

Did this answer your question?