Ako odpísať nezaplatený záväzok

Ako odpísať nezaplatený záväzok

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Na odpísanie nezaplateného záväzku môžete použiť zápočet úveru. Úhrada záväzku bude na strane výdavkov, len zaúčtovanie
na príslušný účet bude na strane nákladov.

Príjmová a výdavková strana úveru je určená takto:

Did this answer your question?