Reverse charge mimo EÚ

Ako zadať faktúru s prenesením daňovej povinnosti mimo EÚ

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
  • príslušná sadzba DPH je uvedená na položkách (takže sa vypočíta výška DPH, ale suma SPOLU = suma na zaplatenie je len základná hodnota)

  • Riadky DPH sa zapisujú podľa pravidiel účtovania (riadky 07-08,43-44 pre tovar, pre služby je potrebné nastaviť 12-13,43-44 ručne)

  • predpis zaúčtovania musí obsahovať kód transakcie pre DPH

  • riadky KH A.2

  • podmienkou je, aby sme mali v adresári firiem zadaného dodávateľa s vyplnenou krajinou a zaškrtnutým políčkom platca DPH

Text s informáciou, že ide o reverzný poplatok, sa na faktúru automaticky nepridáva. Musí sa pridať ručne do poľa Úvod alebo Záver. Buď na faktúre, alebo na type dokumentu.

Did this answer your question?