Skip to main content
#$Ako správne evidovať pozemok v majetku

<p> Musíte vytvoriť nový typ majetku (Majetok - Typy - Typy majetku), kde typ bude "Neodpisovaný (len evidenčný)"</p> <p>Na samotnej karte majetku potom stačí vyplniť dátum zaradenia a cenu pri zaradení.</p>

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?