Skip to main content
Séria dokladov majetku

Môžem pre majetok nastaviť niečo v zmysle série dokladov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nie, inventárne číslo môže byť štandardne prepísané. Ďalšie vytvorené aktíva potom rešpektujú posledné uložené číslo a vytvárajú sa postupne.

Príklad:

1) Posledný majetok M000148

2) Prepíšte novovytvorený prostriedok na M0000100

3) Ďalšie novovytvorené aktívum sa automaticky pridá do M0000101

Did this answer your question?