Skip to main content
Daňové odpisy zhodné s účtovnými odpismi

Môže Flexi generovať účtovné odpisy zhodné s daňovými odpismi, ak sa odpisovanie nezačne prvým dňom roka

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Flexi nemôže takéto odpisy generovať sám. Je však možné vykonať užívateľskú zmenu daného účtovného odpisu.

Ak zmeníme sumy účtovných odpisov tak, aby celková ročná suma bola presne rovnaká ako ročné sumy daňových odpisov, účtovné odpisy za posledné obdobie daňového odpisovania sa vynulujú, t. j. odpisy budú vo výsledku rovnaké.

Did this answer your question?