Flexi nemôže takéto odpisy generovať sám. Je však možné vykonať užívateľskú zmenu daného účtovného odpisu.

Ak zmeníme sumy účtovných odpisov tak, aby celková ročná suma bola presne rovnaká ako ročné sumy daňových odpisov, účtovné odpisy za posledné obdobie daňového odpisovania sa vynulujú, t. j. odpisy budú vo výsledku rovnaké.

Did this answer your question?