Aby ste mohli poslať príkaz v EUR na účet vedený v EUR vo FIO banke, musíte použiť formát Sepa xml (bolesť 001)

Did this answer your question?