Načítanie výpisov v inej mene

Môžete načítať výpisy pre dva účty v inej mene s rovnakým číslom účtu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ano, stačí rozdeliť cesty k výpisom do dvoch rôznych priečinkov.

Did this answer your question?