Ano, stačí rozdeliť cesty k výpisom do dvoch rôznych priečinkov.

Did this answer your question?