Môže sa vyskytnúť pri RB, ak máte v priečinku s výpismi dva rovnaké výpisy - ak áno, duplikát odstráňte.

Did this answer your question?