Duplicitné načítanie výpisov

Načítal sa mi do banky dvakrát ten istý výpis

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Môže sa vyskytnúť pri RB, ak máte v priečinku s výpismi dva rovnaké výpisy - ak áno, duplikát odstráňte.

Did this answer your question?