Prekontrolujte, či má faktúra v záhlaví na karte "Účtovníctvo a riadok DPH" vyplnené riadky DPH. Nulové riadky nie sú súčasťou rekapitulácie DPH.

Môže ísť aj o nastavenie odberateľa faktúry, ak je odberateľ napr. z EÚ a je platcom DPH, rekapitulácia sa netlačí.

Did this answer your question?