Pole alfa-2 predstavuje kód krajiny. Kód štátu nájdete v časti Nástroje - Slovníky - Štáty.

Did this answer your question?