Potrebujem najprv importovať hlavičku faktúry bez cien a bez riadkových položiek.

V druhom kroku importujeme položky faktúry, potom automaticky importujeme položku so zaokrúhlením v závislosti od zaokrúhlenia nastaveného na type dokladu vystavenej faktúry.

Príklad nájdete v prílohách:

Záhlavie VF.xlsx

Položky VF.xlsx

Dalšie informácie nájdete v návode - Dovoz do programu Excel (2/9) - Vydané faktúry

Did this answer your question?