Aplikácia Flexi nijako neobmedzuje import.

V súčasnosti je jediným obmedzením pamäť servera. Ak aplikácia nespracuje import, je možné zvýšiť pamäť.

Did this answer your question?