Odpočet prijatej zálohy v cudzej mene automaticky nevytvára kurzový rozdiel.

V tomto prípade je potrebné ju vytvoriť ručne s príslušným zaúčtovaním (v popise kurzového rozdielu sa odporúča uviesť číslo faktúry, ku ktorej patrí).

Did this answer your question?