Účel spracúvania poskytuje rodič + zákon GDPR umožňuje spracúvanie týchto údajov.

Teda spracovanie týchto údajov je v súlade s GDPR. Je potrebné zabezpečiť, aby k týmto údajom mali prístup len oprávnené osoby.

Did this answer your question?