Rodné čísla detí z pohľadu GDPR

Na účely daňového zvýhodnenia spracúvame rodné čísla detí, ide o osobné údaje detí

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Účel spracúvania poskytuje rodič + zákon GDPR umožňuje spracúvanie týchto údajov.

Teda spracovanie týchto údajov je v súlade s GDPR. Je potrebné zabezpečiť, aby k týmto údajom mali prístup len oprávnené osoby.

Did this answer your question?