V aplikácii sa vyskytla chyba...

Môže sa vyskytnúť pri pripojení s klientskou aplikáciou s novšou verziou, ako je verzia na serveri/cloude.

Ktorú verziu máte na serveri/cloude, zistíte v časti Pomocník -> O Flexi -> Podrobnosti o aplikácii alebo v ľavom dolnom rohu v starom novom webovom rozhraní.

Chybu zistíte, ak spustíte Flexi s ladiacimi výpismi a dostanete rovnakú chybu. V obsahu výpisov bude napríklad:

INFO Launcher:186 - Verzia klienta '2018.2.1' sa líši od verzie servera '2018.2.0.2' => Sťahovanie džúsov zo servera.
Did this answer your question?