All Collections
Dokumentácia REST API
Referenčná príručka REST API a často kladené otázky
Nemôžem načítať svoju prílohu .docx cez API kvôli typu obsahu, ktorý je dlhší ako 50 znakov
Nemôžem načítať svoju prílohu .docx cez API kvôli typu obsahu, ktorý je dlhší ako 50 znakov
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Riešením je zadať kratší typ obsahu.


Dlhé formuláre:

"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" (pre súbory .docx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template" (pre súbory .dotx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation" (pre súbory .pptx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow" (pre súbory .ppsx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template" (pre súbory .potx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" (pre súbory .xlsx)
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template" (pre súbory .xltx)

Krátke formuláre:
"vnd.ms-word.document.macroEnabled.12"
"vnd.ms-word.template.macroEnabled.12"
"vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12"
"vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12"
"vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12"
"vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12"
"vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12"
"vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12"
"vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12"
"vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12"

Did this answer your question?