Dokumentácia REST API

Používanie API cez inštanciu cloudu musí byť v súlade s licenčnými podmienkami.

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +2
197 articles in this collection
Written by Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech and 2 others
Podpora Flexi XML

ABRA Flexi XML

Komunikácia prostredníctvom ABRA Flexi XML
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Podporované typy premenných

Aké sú podporované typy premenných v rozhraní REST API?
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Identifikátory záznamov

Ako identifikovať záznamy v systéme ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Režim kódu položky individuálneho cenníka

Aktivácia režimu individuálneho kódu zákazníka/dodávateľa
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inkrementálne aktualizácie

Čiastočné aktualizácie záznamov v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Požadované dovozné položky

Povinnosť atribútu v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Interné odkazy na úložisko

Závislé položky a ich nastavenia
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Režim vytvárania/zmeny

Vytvorenie a zmena záznamu v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Realizácia podujatí

Vykonávanie akcií v rozhraní REST API
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Dátum poslednej zmeny

Ako zistiť dátum poslednej zmeny záznamu v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Výpočet dane z pridanej hodnoty (DPH)

Výpočet a zaokrúhľovanie DPH
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Práca s používateľmi

Práca s užívateľmi prostredníctvom ABRA Flexi XML
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predchádzajúca hodnota - spôsob reakcie na zmenu

Zmena funkcie odozvy
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dávkové operácie

Aktualizácia viacerých záznamov súčasne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Spracovanie transakcií

Ako obmedziť spracovanie transakcií, napr. pri importe veľkých XML
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pracovný postup a procesy

Faktúry možno generovať zo zmlúv prostredníctvom rozhrania REST API (aj cez webové rozhranie)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Schéma XML (XSD)

Popis štruktúry XML systému ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kurzy na dokumenty

Ako importovať zahraničné faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

QR kód dokumentu

Kódy QR pre platby dokumentov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Značky

Práca so štítkami v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Pokročilé príkazy

Používanie /query v API v2

Používanie /query v požiadavkách POST
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nastavenie osoby v HR pomocou rozhrania REST API

Ako zmeniť nastavenia osôb v HR prostredníctvom rozhrania REST API
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vrátenie DPH - REST API

Ako získať daňové priznanie k DPH vo formáte XML alebo PDF prostredníctvom rozhrania API?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Párovanie platieb

Spárovanie platieb s faktúrami v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Platba v hotovosti

Hotovostná platba prijatej alebo vystavenej faktúry v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Úhrada faktúr z preplatkov v pokladni a banke

Ako uhradiť faktúry z preplatkov v banke alebo v pokladni
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Úhrada faktúr započítaním záväzkov

Ako zaplatiť faktúru prostredníctvom zápočtu v rozhraní API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odpočet záloh a GST

Odpočet zálohovej platby (vystavenie daňového dokladu na platbu)
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Načítanie bankových výpisov

Ako načítať bankové výpisy v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kredity

Ako vykonať vzájomné zápočty v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dlhopisy ZDD

Ako prepojiť ZDD s bankovým dokladom v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Platobný príkaz

Ako vytvoriť platobný príkaz v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príkaz na inkaso

Vytvorenie príkazu na inkaso prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odosielanie dokumentov e-mailom - REST API

Ako odosielať dokumenty pomocou rozhrania REST API a servera SMTP?
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odoslanie výplatnej pásky e-mailom - REST API

Ako môžem použiť rozhranie API na odoslanie výplatnej pásky e-mailom?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Individuálny cenník

Ako získať individuálne ceny pre danú spoločnosť prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Generovanie faktúr zo zmlúv

Ako generovať faktúry zo zmlúv prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Otázky používateľov

Ako pracovať s používateľskými dotazmi prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Webové háčiky

Ako sa dozvedieť o zmene v systéme ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zmeny API

Rozhranie API pre zmeny (sledovanie zmien)
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Stav zásob k dátumu

Ako zistiť aktuálny stav skladu prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aktualizácia požiadaviek na výdaj

Ako začať aktualizovať požiadavky na odoslanie prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Inventúra - Generovanie dokumentov

Generovanie inventarizačných rozdielov prostredníctvom rozhrania REST API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Inventár - aktualizácia stavov

Aktualizácia inventárnych stavov programu v rozhraní REST API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Konverzia skladu - REST API

Ako spustiť prepočet zásob prostredníctvom rozhrania REST API?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Analýza nákupu/predaja

Požiadavky na analýzu nákupu a predaja prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vytvorenie ponuky/objednávky z požiadavky/ponuky

REST API - vytvorenie ponuky z dopytu / vytvorenie objednávky z ponuky
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vykonanie objednávky

Ako zadať objednávku cez rozhranie REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Objednávanie tovaru v prijatej objednávke

Vytvorenie objednávky vystavenej z objednávky prijatej prostredníctvom rozhrania REST API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Atribúty cenníka

Práca s atribútmi cenníka v rozhraní REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odkazy používateľov

Ako používať väzby používateľov prostredníctvom rozhrania API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Uzamykanie a odomykanie záznamov

Uzamykanie a odomykanie záznamov prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zostatky na účtoch

Ako získať stavy účtov prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovné výstupy v rozhraní REST API

Nové účtovné výstupy dostupné v rozhraní REST API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Riadky pre priznanie DPH - API

Exportovanie riadkov uložených výnosov prostredníctvom rozhrania REST API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Konverzia stavu účtu - REST API

Ako môžem pomocou rozhrania API spustiť prepočet stavu účtu?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Inicializácia účtovného obdobia prostredníctvom rozhrania REST API

Ako ukončiť obdobie a začať ďalšie obdobie pomocou rozhrania API REST aplikácie Flexi?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Úverové poznámky

Ako prepojiť dobropis s faktúrou prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vytvorenie a zrušenie účelu GDPR

Ako pracovať s účelmi GDPR prostredníctvom rozhrania REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import certifikátov EET

Ako importovať certifikát EET cez rozhranie REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Účtovanie predaja tovaru

Ako odoslať predaj cez rozhranie REST API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Prispôsobenie aplikácie

Adresár pre prispôsobenie vývojárov

Na niektoré účely môžu programátori prispôsobiť nastavenia systému
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Používateľské tlačidlo

Ako prispôsobiť ABRA Flexi pomocou používateľských tlačidiel?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Používateľské e-mailové šablóny v rozhraní REST API

Vytváranie a načítanie používateľských e-mailových šablón v rozhraní REST API
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Podpora pre Ruby On Rails

Režim na zjednodušenie práce pri používaní Ruby on Rails
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Externá autorizácia

Ako vykonať externú autorizáciu prostredníctvom API?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Kontaktné overovanie

Používanie uložených kontaktov na overovanie
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Dávkové operácie

Dávkové API - správa servera
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odhlasovanie používateľov v rozhraní REST API

Ako odhlásiť používateľa prostredníctvom rozhrania REST API
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Automatické spustenie jadra

Spustenie servera - automaticky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Výmena certifikátu SSL

Certifikát SSL a jeho zmena prostredníctvom rozhrania REST API
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Zabezpečenie

Ochrana pred možnými útokmi
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Transformácie XSLT

Transformácie XSLT na konverziu formátov XML
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Konvertor Flexi2XML

Nástroj na konverziu Flexi2XML na konverziu formátov XML
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Stiahnite si Flexi2XML

Flexi2XML Na stiahnutie
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Dávkové spracovanie pomocou Flexi2XML

Konverzný nástroj na konverziu údajov z/do ABRA Flexi pomocou transformácie XSLT
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Príklad použitia flexibee2xml v systéme macOS

Ako spustiť a odovzdať parametre flexibee2xml v systéme macOS?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Referenčná príručka REST API a často kladené otázky

Filtrovanie poplatkov pomocou rozhrania REST API

Potrebujete odfiltrovať položky cenníka, ktoré sú spoplatnené?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Chyba importu: záznam nebol nájdený podľa parametrov: stat=EN.

Ako spárovať doklady v rovnakej mene vo webovom rozhraní
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Príkaz cURL na import údajov do aplikácie

Pomocou cURL a rozhrania Flexi API môžete importovať napríklad ISDOC
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Rozhranie REST API vráti časový limit, je proces na pozadí stále spustený alebo je potrebné požiadavku opakovať?

REST API vráti 504 - preruší sa predchádzajúci (stále bežiaci) proces v ABRA Flexi? Nebudú prebiehať žiadne súbežné transakcie?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Získanie položiek dokladu

API nezobrazuje položky na mojej faktúre. Ako získam položky dokumentu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odstránenie poplatku cez REST API

Ako odstrániť poplatok prostredníctvom rozhrania API?
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pomalé reakcie servera Linux pri práci so šifrovaním

Napríklad požiadavky REST API sa môžu zaseknúť pri ukladaní hesla ku kontaktu (hashovanie)
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prepojené dokumenty cez API

Ako pracovať so vzťahom väzba-dokumenty v URL?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako uložiť PDF do dokumentu prostredníctvom API?

Pripojenie PDF k faktúre pomocou cURL
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Importovanie súm položiek faktúry

Ktoré sumy položiek faktúry sa majú v tomto prípade importovať
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odstránenie/neodstránenie predajného dokladu spolu s faktúrou

Zdroj pre skladové doklady
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pridávanie položiek do inventára cez API

Ako pridať položky do inventára cez API
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Párovanie a úhrada dokladov

Ako párovať a uhrádzať doklady pomocou API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Changes API a WebHooks

Changes API - Ako implementovať WebHooks
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

API - Adresár - Typ vzťahu - filtre

Filtrovanie v adresári podľa typu vzťahu
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Import faktúry končí chybou pri výpočte súčtu

Zadaná hodnota [300.0] vlastnosti [sumTotal] sa líši od vypočítanej hodnoty [0.0] [00000001/15]: sumTotal - 300.0
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Automatické popisy sú v českom rozhraní v angličtine

Pri vytváraní dokumentu cez API sú niektoré texty v cudzom jazyku
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Chyba 400 pri odosielaní adresy URL (cURL)

Chybička 400 pri odosielaní adresy URL s filtrovaním curl
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prenos - REST API

Príklad prenosu medzi skladmi prostredníctvom REST API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako získať vydanú faktúru vrátane položiek faktúry a údajov z cenníka v API

Vyvolanie vydanej faktúry vrátane položiek faktúry a údajov z cenníka pomocou API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

REST API - bankový účet a spoločnosť

REST API - Ako prepojiť bankový účet so spoločnosťou
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nefunguje import objednávky (iná hodnota)

Pri vytváraní objednávky (dokladu) cez API (XML) import zlyháva kvôli inej celkovej hodnote
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Definícia detailu záznamov vo väzbe

Ako definovať detail záznamov vo väzbe pri volaní API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Chyba: Vytvorenie dokladu s poľom so zahraničnou krajinou

REST API vráti chybu pri vytváraní dokladu s riadkovou položkou so zahraničnou krajinou
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

REST API - chyba

Nájdená nekonzistencia údajov vo vlastnosti Description
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Úroveň detailu vo vzťahoch

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

REST API 2. typ zníženej sadzby DPH

Ako zadám 2. typ zníženej sadzby DPH cez REST API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Flexi neodpovedá

Flexi po obnovení zálohy nekomunikuje s iným programom
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vzájomný úver

Vytvorenie vzájomného úveru (viac informácií)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Uzamykanie období a dokumentov cez API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Individuálny cenník - filtrovanie, úrovne detailu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Filtrovanie + relácia

Filtrovanie + relácia (subvidencia) v jednej URL
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zistenie cenovej úrovne s jednotlivými priradenými položkami

Ako použiť API na zistenie cenovej úrovne spolu so zoznamom položiek cenníka priradených k tejto úrovni
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vytvorenie dokumentu s vyňatou sumou

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Stohovanie položiek so sériovými číslami

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako zistím, ktoré záznamy je možné importovať cez API

Ako zistím, ktoré záznamy je možné importovať cez API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odoslanie e-mailu spolu s uložením prílohy

Môžem uložiť prílohu PDF cez API spolu s odoslaním e-mailu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Určenie šarže a dátumu exspirácie a ich následné zobrazenie

Môžem prostredníctvom API určiť šaržu a dátum exspirácie položky dokladu a zobraziť záznamy o šaržiach a dátumoch exspirácie výrobku
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ako môžem zistiť verziu aplikácie prostredníctvom API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Môžem použiť API na vykonanie objednávky naraz

Môžem vykonať objednávku naraz, nie po jednotlivých položkách
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nemôžete pridať peňažný ústav s kódom 8050

Nemôžete pridať peňažný ústav s kódom napr. 8050 (môže sa týkať viacerých kódov bánk)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Generovanie autentifikačného tokenu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Výpočet miezd cez REST API

Je možné vykonávať výpočet miezd a editáciu údajov v HR cez API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Dávková úprava záznamov pomocou filtra

Je možné dávkovo upravovať záznamy pomocou filtra
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vytvorenie zálohy z objednávky so zachovanými položkami pomocou rozhrania REST API

Ako použiť rozhranie API na vytvorenie zálohy z prijatej objednávky tak, aby v zálohe zostali položkové položky objednávky
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Chyba: "Hodnota atribútu "filter" ....

"Hodnota atribútu "filter" priradená k prvku typu "faktúra-vydaná" nesmie obsahovať znak '<'."
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vytvorenie dobropisu a jeho prepojenie s faktúrou v jednej požiadavke

Nemôžem vytvoriť dobropis cez API a prepojiť ho s faktúrou
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Rozdiel medzi metódou action=delete a metódou DELETE

Aký je rozdiel medzi metódou action=delete a metódou DELETE?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Sú jednotlivé prístupy cez REST API zaznamenávané v nejakom logu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Je možné filtrovať záznamy podľa externých ID

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vyhľadanie cenníkovej položky ako podobnej položky

Ako zistiť, kde je cenníková položka uvedená ako podobná položka
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

REST API - automatické párovanie

Ktorá z možností automatického párovania sa používa cez REST API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Filtrovanie záznamov pri automatickom porovnávaní cez REST API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nie je možné povoliť Changes API

Chyba: Nepodarilo sa dopytovať jeden objekt pre SQL 'select create_or_drop_changes_triggers(true)'
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

REST API - Chyba pri vytváraní bankového dokladu

Pri vytváraní bankového pohybu pomocou API sa zobrazí chyba.
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pole "source"

Na čo sa používa pole source záznamu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Čerpanie ZDD - REST API

Ako zistím, aká časť sumy ZDD bola použitá pomocou API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Chyba pri importovaní údajov

"Chyba 503 Služba nedostupná"
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Chyba API: nie je zadaný dostatočný počet výrobných čísel

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Môžete v API použiť filtrovanie webového rozhrania?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Je možné zavolať registráciu hlásenia v rozhraní API?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tlač cez API

Môžem tlačiť dokumenty cez API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Účtovné výstupy - REST API

Možno získať niektoré účtovné výstupy cez API (Účtovníctvo -> Účtovné výstupy)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Použitie detail=custom na zistenie metódy párovania

Ako použiť vnorený detail=custom na zistenie metódy párovania z platenej faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Generovanie PDF s elektronickým podpisom

Môžete generovať PDF s elektronickým podpisom cez API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ukážka pridania prílohy k záznamu prostredníctvom API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Používateľské tlačidlo otvorí okno pre každý z vybraných záznamov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Príkaz cURL na generovanie faktúry do PDF

Ako generovať PDF z aplikácie pomocou REST API a cURL
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Import novej meny a faktúry súčasne

Import XML s novou menou a faktúrou s odkazom na menu sa nepodarí súčasne
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Filtrovanie pohybov na účtoch z predchádzajúcich období

Ako filtrovať pohyby na účtoch z predchádzajúcich období prostredníctvom API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Keď sa zmení názov spoločnosti, databázový identifikátor spoločnosti sa nezmení

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Atribúty szbDph a typeSzbDphK

Aký je rozdiel medzi atribútmi szbDph a typeSzbDphK pre položky faktúry
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zostatky účtov za predchádzajúce roky

Môžem získať účtovný výstup zostatkov účtov za predchádzajúce roky (cez API)
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Viacero objednávok v jednej faktúre

Ako realizovať viacero objednávok v jednej faktúre
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Filtrovanie podľa enumerácie prvkov pre štítky

Môžem filtrovať adresu URL podľa enumerácie prvkov pre štítky (napr. "stehy v (1, 2, 3)")
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Obsahovanie položiek dokumentu pri použití detail:custom

Pri použití vlastného detailu a ID záznamu priamo v adrese URL sú v odpovedi obsiahnuté aj položky dokumentu
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Pridelenie ext. ID vo formáte JSON

Ako priradiť externé ID k záznamu vo formáte JSON
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odpočítanie dvoch záloh do jednej faktúry (XML)

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

API vráti chybu - Ak sa má vygenerovať skladový doklad, musí byť vyplnený typ skladového dokladu

Pri importe faktúry sa vyskytne chyba týkajúca sa generovania skladového dokladu
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Párovanie platieb vo formáte JSON

Príklad párovania platby s dokumentom vo formáte JSON
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odstránenie vnoreného záznamu prostredníctvom formátu JSON

Odstránenie rozpracovaného záznamu (napr. položky) prostredníctvom formátu JSON
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Stiahnutie platobného príkazu cez API

Oficiálne stiahnutie platobného príkazu cez API momentálne nie je podporované
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Použitie action="delete" vo formáte JSON

Použitie action="delete" vo formáte JSON
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Odstránenie relácie medzi cenovou úrovňou a cenníkom prostredníctvom API

Postup možno použiť na odstránenie relácií všeobecne
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vytvorenie prílohy k záznamu pomocou cURL

Ako pridám prílohu k záznamu pomocou cURL
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vykonanie objednávky vo formáte JSON

Príklad implementácie prijatej objednávky vo formáte JSON cez API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Príklady zložitejších volaní API

Vydaná faktúra vrátane položiek faktúry a údajov z cenníka
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Generovanie odpisov cez API

Príklad generovania odpisov majetku cez API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Konkrétny stav účtu cez API

Ukážka volania GET na stav účtu cez API
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Stiahnutie platobného príkazu cez API

Príklad URL
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Nemôžem načítať svoju prílohu .docx cez API kvôli typu obsahu, ktorý je dlhší ako 50 znakov

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago