Viac

informácií nájdete v logu servera/postgres

.

Tu je dôležitá správa pre správcu servera: class java.sql.SQLException: Connections could not be acquired from the underlying database!

Did this answer your question?