All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Fixopie: A ResourcePool could not acquire a resource from its primary factory or source
Fixopie: A ResourcePool could not acquire a resource from its primary factory or source

Chybu indikuje strata spojenia s databázou.

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Viac

informácií nájdete v logu servera/postgres

.

Tu je dôležitá správa pre správcu servera: class java.sql.SQLException: Connections could not be acquired from the underlying database!

Did this answer your question?