Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Inštalácia a prevádzka
Fixopia: nemohla inicializovať proxy server - nie je k dispozícii Session
Fixopia: nemohla inicializovať proxy server - nie je k dispozícii Session
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Všeobecne chyba poukazuje na prerušenie spojenia - výpadok siete, spojenia so serverom.

K chybe môže dôjsť v dvoch prípadoch, z kontextu chyby však bez pomoci používateľa nie je ľahké rozhodnúť:

  1. najčastejším problémom je nestabilita internetového pripojenia. Signál WIFI môže kolísať, môžete tiež vyskúšať pevné pripojenie pomocou kábla. Pri práci v cloudovej aplikácii je však nevyhnutné kvalitné pripojenie.

  2. V niektorých prípadoch sa táto chyba vyskytuje priamo v aplikácii počas konkrétneho postupu. Aby ste však mohli chybu preskúmať a opraviť, je potrebné určiť postup, ktorý k nej vedie.

Ak však ide o bežnú operáciu, ako je vyhľadávanie, zadávanie dokumentu, a chyba sa nevyskytuje vždy v rovnakom čase (po kliknutí na rovnaké tlačidlo atď.), ide s najväčšou pravdepodobnosťou o problém s internetovým pripojením.

Did this answer your question?