Fixopia: Daný komponent nie je záložka

Môže sa objaviť pri vytváraní nového alebo otváraní existujúceho záznamu v niektorom zo záznamov Flexi

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Pravdepodobne je poškodená používateľská rola používateľa, s ktorým vykonávate proces.

Riešením je vytvoriť novú používateľskú rolu (kópiu z nadradenej roly) a upraviť ju podľa potreby odstránením oprávnení.

Najbližšie je potrebné priradiť používateľovi rolu.

Did this answer your question?