Pravdepodobne je poškodená používateľská rola používateľa, s ktorým vykonávate proces.

Riešením je vytvoriť novú používateľskú rolu (kópiu z nadradenej roly) a upraviť ju podľa potreby odstránením oprávnení.

Najbližšie je potrebné priradiť používateľovi rolu.

Did this answer your question?