Skip to main content
Chyba pri preberaní výmenného kurzu

Ročný/mesačný výmenný kurz k 1. pracovnému dňu v mesiaci sa nepreberá správne, Denná sadzba - Flexi systém sťahuje nesprávne sadzby ČNB

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V prípade, že sa ročná/mesačná sadzba v 1. pracovný deň mesiaca stiahne nesprávne, vykonajte nasledujúce kroky:

1) skontrolujte vo firme - nastavenia - iné, či je skutočne správne nastavená

2) nástroje - číselníky - meny - vyberte menu - kliknite a skontrolujte, či je tu nastavený rovnaký spôsob kurzu, t. j. mesačný

3) zda funguje otestuji na https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
V nastaveniach a vydaní vo Flexi VF zistím platný kurz pre moje obdobie

Denné sadzby - Flexi systém sťahuje nesprávne sadzby ČNB:

1) Skontrolujem vo firme - nastavenia - iné, či je to naozaj správne nastavené

2) nástroje - číselníky - meny - vyberte menu - kliknite a skontrolujte, či je tu nastavený rovnaký spôsob sťahovania kurzu, t. j. denný

Väčšina klientov používa dennú sadzbu na stiahnutie a sadzbu z predchádzajúceho dňa. Dôvodom je skutočnosť, že ČNB vydáva kurzy každý deň o 14:00 hod. a v tom čase by už kurz nebol k dispozícii, preto sa používa kurz z predchádzajúceho dňa. Sadzba za predchádzajúci deň (napr. 30. januára) sa však nahrá pod dátumom 31. januára (pretože pre tento dátum sa použije). Kurz je teda zrejme správny, ale keď ho porovnáte s ohláseným kurzom z 31. januára, je iný.

Ak chcete prejsť z predchádzajúceho dňa na aktuálny deň, musíte vymazať tabuľku sadzieb a predpokladať, že aktuálna sadzba bude k dispozícii denne po 14:00. Ak by ste teda vystavili faktúru pred 14:00, pre túto faktúru by sa použila sadzba z predchádzajúceho dňa a vy by ste ju fakturovali za celý deň.

Did this answer your question?