Úprava používateľov

Som správca, ale nemôžem pridávať alebo upravovať používateľov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pravdepodobne ste správcom systému Flexi, ale nie servera, pretože hlavný správca vám tieto práva pravdepodobne neudelil.

Odporúčame vám zistiť, kto sa do vášho systému prihlasuje pod používateľským menom "admin", t. j. ako hlavný správca, a vyžiadať si od neho právo vytvárať používateľov.

Hlavný správca nastaví ostatných používateľov s právom vytvárať ďalších používateľov takto:

  1. vstúpte do ponuky Nástroje - Ľudia a používatelia,

  2. v údajoch používateľa, ktorý potrebuje pridať nových používateľov, otvorte kartu Prihlásenie a kliknite na tlačidlo Práva servera,

  3. v novootvorenom okne začiarknite príznak Vytvoriť používateľa,

  4. stlačte tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?